17. června 2024

Zdravé bydlení

Magazín o zdravém bydlení

Zateplení domu? Obnova fasády přibližně po 20-ti letech

6 min čtení

První fasády zateplené před dvaceti lety nesou stopy opotřebení. Přichází čas jejich obnovy. Garantovaná životnost zateplení je 25 let, neznamená to však, že tehdy úplně končí. Mohou se však na něm objevit různé trhliny či jiné poškození, které bude třeba opravit. I tloušťka tepelněizolační vrstvy 40 až 60 mm, která se tehdy navrhovala a zhotovovala, je z dnešního pohledu nevyhovující.

Zateplenou fasádu je třeba pravidelně sledovat: už po 5-8 letech je velmi pravděpodobné, že bude třeba obnovit povrchovou vrstvu (povrchový nátěr), protože vnější klimatické vlivy (jako slunce, voda, mráz) ji velmi ničí. Novější fasády (silikonová, silikátová omítka) bude třeba obnovit cca po 8-10 letech. V případě, že fasádu nebudeme sledovat, zanedbáme její obnovu a „vzbudíme se“ po 15-20 letech – může být často pozdě a investice na obnovu fasády bude mnohem větší: nebude už totiž stačit jen nátěr, ale pravděpodobně bude třeba odstranit celé zateplení domu, zrecyklovat ho a přemýšlet, co dál se zničeným domem.

Trhliny na fasádě jsou po letech běžné

Pravidelně se opakující namáhání vnějšího povrchu povětrnostními vlivy vede k postupné ztrátě původních parametrů zateplení, které se mohou projevovat vznikem trhlin či vzájemným oddělováním jednotlivých vrstev.

Pokud se objeví trhlina na fasádě nebo místo s porušeným zatmelením během životnosti fasády, třeba ji hned opravit. Jinak se může stát, že bude zatékat do tepelné izolace a ta nebude plnit svou funkci. Staré tenkovrstvé omítky zateplovacích systémů v závislosti na poškození lze obnovit novým nátěrem nebo nanesením nové fasádní omítky. Většina výrobců zateplovacích systémů doporučuje udělat takovou generálku po 10 až 15 letech na všech zateplených fasádách.

Časové rozpětí ovlivňuje kvalita použitých materiálů a v některých případech může být i kratší. Při nanášení nové tenkovrstvé omítky na starou třeba udělat i novou výztužnou vrstvu se sklo-textilní mřížkou.

Původní omítka se musí nejprve očistit vodou, nechat vyschnout a odstranit z ní nesoudržné vrstvy. Při výběru obnovovacího nátěru se zohledňuje skladba a stav zateplení, aby byla zajištěna jejich vzájemná kompatibilita a funkčnost. Volba nátěru může ovlivnit i difuzní vlastnosti původního povrchu. Problém nenastane při pěnovém polystyrenu, se kterým se většinou zateplovalo.

zateplenie-po-rokoch-02

Pokud je však použit systém, který umožňoval zvýšený přestup vodních par, nejčastěji s tepelnou izolaci z minerální vlny s paropropustnou omítkou nebo termokeramickým nátěrem ClimateCoating, není vhodné jej obnovovat málo propustným disperzním nátěrem.

Ten by zateplení nepropustně uzavřel a mohl tak negativně ovlivnit jeho fungování. Problém může udělat i výběr nového barevného odstínu. Mnoho lidí láká dát nový nátěr výraznější, než bylo původní barevné řešení fasády.

Na osluněných plochách však může zvýšené teplotní namáhání zejména při tmavších odstínech způsobit opakovaný vznik trhlin až destrukci povrchové vrstvy.

Plísně, řasy a mikroorganizmy na zateplené fasádě

Napadání povrchu mikroorganismy je negativní fenomén zateplených fasád. Podstata dodatečně zateplené fasády spočívá ve snížení tepelného toku zevnitř k vnějšímu povrchu. Právě chladné podklady po dešti, v mlze pomalu vysychají a vlhké prostředí ve zvýšené míře podporuje tvorbu řas. Kontaktní zateplovací systémy jsou specifické i tím, že povrchová vrstva je velmi tenká, a proto intenzivně reaguje na vnější podněty a často na ní dochází ke kondenzaci.

zateplenie-po-rokoch-04Plíseň na fasádě po 10-ti letech zatepleného domu polystyrenem, panelový dům Lískové

Můžeme to přirovnat k orosení povrchu karoserií aut zaparkovaných přes noc venku. Nejvíce je takto ohrožena severní zateplená fasáda, která je dlouhodobě chladnější než nezateplená sluneční. No jsou i další rizikové faktory, například zeleň v těsné blízkosti objektu, která stíněním přispívá ke zvyšování vlhkosti při fasádě, nebo převažující směr větrů, který zvyšuje zatížení povrchu deštěm. Povrch napaden mikroorganismy se doporučuje ošetřit nátěry se speciálními přísadami, které zvýší odolnost proti biologickému napadení. Jejich působení je však dočasné, proto by měly být v oblastech se zvýšeným výskytem řas součástí pravidelné údržby a obnovy fasády.

Výborná ochrana vůči mikroorganismům na fasádě je termokeramický nátěr ClimateCoating ThermoProtect, který díky svým vlastnostem snižuje riziko jejich tvorby, je paropropustný a udržuje zdivo suché. Stejně výborně pomáhá v interiérech – mám zkušenosti, že po aplilkácii nátěru ClimateCoating ThermoPlus se plísně v domě nebo bytě již neobjevily.

Mechanicky poškozené zateplení

Aby zateplená fasáda plnila svou funkci, je nutné zabránit jí lokálnímu poškození. Nezabráníte vandalům, kteří mechanicky poškodí zateplení. Často ho však naruší i okna a dveře, které se otevírají ven a přicházejí do kontaktu se zatepleným povrchem. Ochrání ho omezovač otevírání nebo vhodné tlumiče instalované na kritická místa.

zateplenie-po-rokoch-03

Mechanicky poškozené části třeba vyříznout včetně tepelné izolace a nahradit ji novými vrstvami. Je však potřeba při tom zajistit přesah a překrytí staré a nové výztužné síťoviny. Takto opravené místa se budou viditelně odlišovat od původního povrchu. V extrémních případech, při rozsáhlejších poškozeních, nezbývá než původní zateplení celkem demontovat a nahradit ho novým.

Zateplení zatepleného

Zřejmě se nevyhnete rozhodování, zda jen opravit a nabarvit, nebo v případě potřeby přidat na tloušťce tepelné izolace. Pokud je tloušťka tepelné izolace nedostačující, technologicky nejjednodušší a nejčistší je zopakovat zateplení s novou povrchovou úpravou. Někdy může být poškození takové, že neumožní aplikaci další vrstvy zateplovacího systému.

Tehdy je nezbytná jeho demontáž a nahrazení novým zateplením v požadované tloušťce. Pokud se instaluje nové zateplení, třeba se držet určitých zásad. K nejdůležitějším patří výběr lepicí hmoty, která musí být kompatibilní s původním typem omítky, aby nedošlo k jejímu poškození.

Pro ověření slučitelnosti staré omítky s novou stěrkovou hmotou se dělá odtrhová zkouška. Při ní se na omítku asi 0,5 x 0,5 m nanese určená lepicí hmota, nejčastěji na bázi cementu, a zapracuje se do ní sklo-textilní síťka s přesahem. Po sedmi dnech se síťka odtrhne za volný konec jedním tahem.

Pokud lepicí hmota zůstane pevně na omítce, můžete ji použít v novém zateplovacím systému. V případě, že se se síťkou oddělí od původní omítky i lepidlo, je nutné použít lepicí stěrku na organické bázi.

Druhá důležitá zásada je, že nové zateplení se musí kotvit i mechanicky kotvičkami do původní nosné vrstvy konstrukce. Důležité je, aby mezi vrstvy nevnikala voda. Délka životnosti dodatečného zateplení závisí i od uživatelů. Bez jeho pravidelné údržby a při necitlivém zacházení či dokonce poškozováni nelze počítat s tím, že vydrží navěky nebo alespoň během předpokládané životnosti.

Zdroj: Pěkné Bydlení, Autor: Adela Motyková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *