18. června 2024

Zdravé bydlení

Magazín o zdravém bydlení

Ochrana kovových povrchů a konstrukcí proti korozi

4 min čtení
Škody způsobené korozí národnímu hospodářství dosahují miliard dolarů. Koroze způsobuje několik různých nákladů, které musíme v průmyslu zohlednit.

Ochrana kovových povrchů a konstrukcí proti korozi

Nové trendy v ochraně kovových materiálů

Škody způsobené korozí národnímu hospodářství dosahují miliard dolarů. Koroze způsobuje několik různých nákladů, které musíme v průmyslu zohlednit:

  • Přímá ztráta nebo poškození kovových konstrukcí nebo zařízení.
  • Přímé náklady na údržbu spojené s korozí (obnova ochranným nátěrem za x let).
  • Náklady způsobené nutností změnit konstrukci s ohledem na korozi.
  • Nepřímé ztráty způsobené korozí – ztráta výroby v důsledku úniků, požárů a výbuchů způsobených úniky, výpadků energie, odstávek zařízení a ztráty pracovních sil.

Ochrana kovových materiálů je proto v centru pozornosti nejen vědců a vývojářů, kteří zkoumají příčiny a zdokonalují ochranné systémy, ale zejména firem, které jsou odpovědné za stav značných investic.

Společnost SICC GmbH. (Berlín, Německo) přináší na slovenský trh nové typy ochranných prostředků – nátěry nejen s vynikajícími užitnými parametry, ale odpovídající modernímu trendu v průmyslově vyspělých zemích – dokonalou přizpůsobivost požadavkům na životní prostředí a vysoký stupeň bezpečnosti z hlediska požární ochrany a životního prostředí.

Dvousložkový ochranný nátěr – skládající se ze základního a vrchního nátěru – lze aplikovat na všechny typy kovových i nekovových materiálů, částečně nebo zcela zbavených rzi a zkorodovaných částic. Jen částečné čištění povrchů může přinést nejen investorovi, ale i dodavateli značné úspory, a to nejen ve zvýšené produktivitě, ale i v úspoře materiálu, času a nemalých finančních prostředků.

U všech systémů tvoří stejný základní nátěr – ClimateCoating RustPrimer (ZinkPrimer – pro neželezné kovy) – bariéru mezi částečně zkorodovaným povrchem kovového materiálu a vrchním ochranným nátěrem. Prodává se v jednom barevném odstínu (šedá), má vynikající krycí schopnost a minimální vydatnost 1 kg/8 m2 v jedné vrstvě. Jedinou podmínkou pro aplikaci je suchý a nemastný povrch a teplota by neměla být nižší než 10 °C.

IndustrySpecial

Dvousložkový ochranný systém IndustrySpecial (technické konstrukce), který se skládá ze základního nátěru ClimateCoating RustPrimer / ZinkPrimer a vrchního nátěru ClimateCoating IndustrySpecial. Vrchní nátěr je matný, pružný, extrémně odolný vůči vysokým teplotám a odráží značnou část emisivity z povrchu.

Má tepelnou odolnost od -40 do +150 °C.

Je odolný vůči agresivním chemikáliím a neobsahuje organická rozpouštědla. Systém je proto šetrný k životnímu prostředí a nehořlavý. Vrchní lak je v základní bílé barvě – je možné jej tónovat až do 4000 barevných odstínů.

ThermoActive

Systém ThermoActive (střešní krytina) je dvousložkový ochranný systém, který se skládá ze základního nátěru ClimateCoating RustPrimer / ZinkPrimer a vrchního nátěru ClimateCoating ThermoActive. Vrchní nátěr je matný, pružný, odolný vůči vysokým teplotám a agresivním chemikáliím, silnému dešti, krupobití a mrazu.

Ochrana kovových povrchů a konstrukcí proti korozi

Střešní nátěr ClimateCoating dokáže odrážet sluneční světlo až z více než 91 %. Jedná se o nejvyšší ověřenou hodnotu. Čistý sníh odráží sluneční záření ze 100 %. Má tepelnou odolnost od -40 do +150 °C.

Úspora nákladů díky pasivní klimatizaci – Reflexní nátěr ThermoActive pohlcuje vlhkost, která se odpařuje vlivem slunečního záření, a tím ochlazuje okolí. Střecha nemusí být nutně natřena na bílo. Vysoký odpařovací chladicí výkon se hodí i pro tmavší barevné odstíny. V každém případě to může snížit spotřebu energie na klimatizaci, a tím přispět ke snížení produkce CO2.

Aplikace obou systémů nevyžaduje zvláštní technologické vybavení a lze je nanášet štětcem, válečkem nebo stříkacím zařízením (airless). Tloušťka základního nátěru je přibližně 80 μm, tloušťka vrchního nátěru ve dvou vrstvách je nejméně 400 μm. Za všech technologických podmínek je životnost minimálně 20 let.

Materiály dodávané společností SICC GmbH. prošly na Slovensku náročnými testy na Ministerstvu vnitra (požární hořlavost) a Ministerstvu zdravotnictví Slovenské republiky a TSUS Bratislava.

Ing. Ján Holčík, CSc

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *