18. května 2024

Zdravé bydlení

Magazín o zdravém bydlení

Jak vysušit vlhké zdi a stěny domu?

8 min čtení

Často se setkávám s případy, kdy lidé hledají řešení jak vysušit vlhké stěny a zdi jejich rodinného domu, případně jak tuto vlhkost zcela odstranit. Paradoxně se vlhkost na stěnách objeví pár let od zateplení domu kontaktním zateplením. Jedním z mnoha příkladů byl i rodinný dům v Trnavě.

Vlhkost na stěnách je nepříjemná pro každý rodinný dům, ale vždy se najde řešení, jak absorpci vody ve zdivu zpomalit nebo úplně zastavit. Vždy je třeba se pokusit najít příčinu (zdroj) vlhkosti a s odstraněním a vysoušením zdí začít právě tam. Nechceme totiž zdi jen vysušit – ale hlavně odstranit příčinu vlhkosti. Při správném výběru ochrany před vlhkostí se můžeme vlhkých zdí zbavit úplně.

V tomto článku vám ukážu možnosti, jak vysušit vlhké zdi, pokud je jejich příčinou dešťová voda nebo kondenzace vody na stěnách (např. po zateplení polystyrenem), případně po odstranění příčiny – jak udržet váš dům v suchu a do budoucna zabránit tvorbě plísní.

Nejčastější příčiny vlhkých zdí a stěn

Dešťová voda může pronikat trhlinami ve fasádě – tento problém můžeme odstranit použitím fasádní omítky nebo nátěru, který nepropouští srážkovou vodu do zdiva, ale zároveň je prodyšný a propouští vodní páry.

Další příčinou vlhkých zdí a stěn může být absorpce (vzlínání) vody ze země – ta představuje větší problém a odstraňuje se poměrně náročněji. Zatímco přistoupíte k sanaci zdiva – dejte si udělat sanační rozbor, který specifikuje zdroj vzlínání vlhkosti, určí nejkritičtější místa výskytu vlhkosti a navrhne adekvátní způsob sanace zdiva.

Kondenzace vody na stěnách vytvořila vrásky na čele ne jednomu majiteli rodinného domu. Voda kondenzuje nejčastěji tehdy, když je v místnosti nízká teplota (která se blíží k rosnému bodu – závisí na teplotě a vlhkosti) nebo se ve zdech hromadí vodní páry, které se díky vnější izolaci nedostanou přes zdivo ven.

Vlhké zdi a stěny v interiéru 5 let po zateplení polystyrenem

Pojďme si ale ukázat problém vlhkých zdí v praxi: oslovil mě majitel rodinného domu v Trnavě, kterému začaly vlhnout stěny domu – a to právě tam, kde byly velké tepelné mosty.

Dům byl postaven v roce 2002 z YPOR kvádrů – obvodová tloušťka 400 mm a zateplený 60 mm polystyrenem. Na polystyrenu je vrstva lepící směsi BauKleber a následně chemická silikonová omítka Inex na bázi pryskyřice s bílým mramorovým pískem.

vlhke-mury-03

vlhke-mury-05

Po cca 5 letech od zateplení se začaly tvořit vlhké pásy v interiéru na obvodových stěnách – v místech, kde se nacházejí železobetonové věnce. Tyto byly zateplené kombi deskami a překryty polystyrenem jakož i zbytek stavby. Měření termokamerou zobrazilo velké teplotní rozdíly v těchto místech.

Jak vysušit vlhké zdi?

Příčina: Dešťová voda a trhliny ve fasádě, tepelné mosty

Doporučil bych použít zateplovací systém ISOTEX nebo jen samotný termokeramický nátěr ClimateCoating. Ten se dokonale postará o poškozenou fasádu trhlinami a udrží zdivo v suchu. Jeho vlastnosti zajistí, že do fasády (podkladu, zdiva) se nedostane dešťová voda a zároveň budou stěny „dýchat“ – termokeramický nátěr ClimateCoating je prodyšný a propouští vodní páry. Tím, že udržuje zdi domu v suchu – zabraňuje tvorbě plísní a řas na stěnách. Odstranění plísní a řas nebývá vždy snadné a vždy je lepší snažit se tomuto kroku vyvarovat.

Dům ošetřený nátěrem ClimateCoating má nesporně ještě další výhody. Termokeramický nátěr ClimateCoating dokáže účinně odvádět vlhkost ze zdiva a tím poskytuje výbornou ochranu pro stavební konstrukce. Po aplikaci vytvoří na povrchu termokeramickou membránu, která zabraňuje vnikání vlhkosti do podkladu (fasádu ošetřenou nátěrem ClimateCoating není třeba každých 3-5 let renovovat – má totiž vysokou životnost). Nátěr ClimateCoating reguluje vlhkost v podkladu (zdivu) a tím udržuje stavební konstrukci po celý rok v suchém stavu, čímž snižuje náklady na vytápění a klimatizaci.

Příčina: Absorbce vody ze země

Pokud nám zdi absorbují vlhkost ze země od základů domu – účinné řešení je odvodnění okolí domu vytvořením drenáže při základech. Vykope se vyspádovaná rýha u stěn až do úrovně základů – dno rýhy se vyloží drenážní fólií, která se vytáhne podél stěny až nad terén. Do takto připravené rýhy se položí perforované trubky, které vodu odvedou mimo objektu a zasypou se štěrkem. Aby nedocházelo k zanášení zeminy mezi kamenivo, vrstvu štěrku je vhodné od zeminy separovat geotextilií. Po odstranění zdroje vlhkosti ještě před stavební konstrukcí lze použít některou ze sanačních metod, které odstraňují vlhkost ze zdiva a zabraňují postupu vody zdivem.

vlhke-mury-02

Další metodou pro odstranění vlhkosti vzlínáním ze země je injektáž. Metoda injektáže je založena na chemickém procesu při kterém se „ucpou póry“ v základovém zdivu (betonu, kamenivu). Zemská vlhkost přestane vzlínat do zdiva a tím se dosáhne postupné jeho vysušení. Chemická látka se aplikuje do šikmých vrtů do zdiva buď z exteriéru nebo interiéru. Zdivo se zvlhčí a aplikuje se mikroemulze na bázi křemíku-křemičitanů (silikony, silikáty, silikonáty, siloxíny), která pronikne do pórů zdiva a na jejich povrchu vytvoří chemicky vázanou voděodpudivou vrstvu, která znemožní vzlínání vody. Metoda není limitována tloušťkou zdiva, je použitelná i v případě velmi zvlhlého zdiva. Vhodná je pro zdivo cihelné, kamenné a smíšené. Po ukončení reakce je účinná složka stabilní, nerozpustná a není závislá na kolísání vlhkosti. Nevýhodou je snížení pevnosti zdiva hustým vrtáním otvorů v základech, musí se posoudit vhodnost této metody podle konkrétního případu.

Abychom zabránili vzlínající vodě od základů – můžeme vytvořit clonu mezi základy a zdmi. Clonu můžeme vytvořit různými způsoby. Jednou z možností je vkládání hydroizolace do vodorovné spáry, která vznikne postupným podřezáváním nebo šachovnicovým vybouráváním zdiva. Účinnost závisí na kvalitě použitého hydroizolačního materiálu. Nejvíce se používají asfaltové a PVC pásy či fólie. Tato metoda je velmi pracná, musí se dělat postupně, aby se nenarušila statika stavby.

Po odstranění příčiny bych opět doporučil ošetřit dům termokeramickým nátěrem ClimateCoating, případně aplikovat zateplovací systém ISOTEX, který je vlastně kombinací tepelně izolační zateplovací omítky ISOTEX a termokeramického nátěru ClimateCoating.

Příčina: Kondenzace vody

Na odstranění kondenzace vody může pomoci obyčejné větrání. Pokud máme na rodinném domě plastová okna a dům otlučený polystyrenem – dům „nedýchá“ a vlhkost se hromadí ve zdech. Pravidelné větrání může vyřešit váš problém s vlhkostí.

Obvykle se vlhké zdi objevují právě na místech, která nejsou dostatečně vytopena (např. chodba, předsíň, sklep apod.), kde je díky nízké teplotě vyšší pravděpodobnost kondenzace vody. Pokud se nám na stěnách vytvořili plísně – doporučuji jejich nejdříve odstranit např. přípravkem ClimateCoating Sanosil S010.

Stěny v interiéru bych doporučil následně ošetřit termokeramickým nátěrem ClimateCoating ThermoPlus, který se postará o vytažení vlhkosti ze zdiva, zabraňuje tvorbě plísní a udržuje pohodové klima v místnosti.

ClimateCoating ThermoPlus zvýší povrchovou teplotu stěn a tím zmenší riziko kondenzace vody na stěnách. Pokud je totiž povrchová teplota stěny nižší než 12°C, teplota vzduchu je pod 20°C a vlhkost přesáhne hodnotu 60% – při těchto podmínkách nám bude voda na stěnách kondenzovat, stěny budou vlhké a budou vytvářet podmínky pro tvorbu plísní a řas.

Jak budu postupovat při odstranění vlhkosti z zdí a stěn?

Vrátím se k rodinnému domu v Trnavě. Majiteli rodinného domu navrhnu následující řešení:

Z vnějšího pláště domu odstraníme současné zateplení (polystyren), abychom se dostali k obvodovým zdem. Nejprve bude třeba opravit všechny „díry“ ve fasádě (zdivu), které zůstaly po kotvení polystyrenu.

Celý dům v Trnavě zateplím zateplovacím systémem ISOTEX, který poskytne výborné tepelně izolační vlastnosti a ochranu stavební konstrukce před vlhkostí. Stejně zabrání tvorbě plísní na fasádě a v interiéru.

vlhke-mury-04

Na zdivo nanesu penetrační nátěr ClimateCoating FixPlus a zateplovací omítku ISOTEX ve vrstvě cca 20 mm. Ta bude tvořit základní tepelně izolační jádro. Jako ochranný nátěr použiji ClimateCoating ThermoProtect, který zabrání pronikání vlhkosti do podkladu, bude účinně vytahovat přebytečnou vlhkost ze zdiva a tím udržovat obvodové zdi suché.

V celém interiéru domu se stěny ošetřím termokeramickým nátěrem ClimateCoating ThermoPlus, který se postará o příjemné klima v místnosti a stejně jako ClimateCoating ThermoProtect – bude svými vlastnostmi udržovat stěny v suchu a tím zabraňovat tvorbě plísní.

Produkty ClimateCoating mají i další výhodu – jsou omyvatelné a mají dlouhou životnost. Jsou proto vhodné i do náročných provozů, jako jsou: gastronomické provozy, hotely a restaurace, nemocnice, veřejné budovy, průmyslové a sportovní haly, školy, atd.

O tom, jak pomohl zateplovací systém ISOTEX a termokeramický nátěr ClimateCoating s odstraněním vlhkosti v rodinném domě v Trnavě vás budu informovat v dalším článku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *