17. června 2024

Zdravé bydlení

Magazín o zdravém bydlení

Omítkový zateplovací systém ClimateCoating ISOTEX

11 min čtení
Omítkový zateplovací systém ISOTEX je vhodný pro všechny moderní ekologické budovy a rekonstruované budovy - s úsporou nákladů na vytápění a klimatizaci.

Omítkový zateplovací systém ClimateCoating ISOTEX

Omítkový zateplovací systém ClimateCoating ISOTEX tvoří zateplovací omítka ISOTEX a termokeramický nátěr ClimateCoating. Spolu tvoří revoluční zateplovací systém s výbornými vlastnostmi, dlouhou životností, plnou ochranou před všemi atmosférickými vlivy a v neposlední řadě – výrazně sníží náklady na vytápění a klimatizaci. Na svém domě budete mít ochranu, která předčí vaše očekávání.

Výhody zateplovacího systému ISOTEX

 • Minimální životnost systému je 30 let
 • Výrazná energetická úspora na vytápění a klimatizaci (15-40%)
 • Vysoká ochrana zdiva před povětrnostními vlivy (minimalizuje tvorbu zelených řas, hub a plísní)
 • Vysoká účinnost odstranění vlhkosti ze zdiva po odstranění příčiny
 • Aplikace bez porušení zdiva (žádné kotvení)
 • Jednoduché zpracování
 • Nízká hmotnost systému ISOTEX: 4,0 kg/m2
 • Ekologický materiál
 • Rychlá aplikace
 • Zateplovací systém tepelné ochrany ISOTEX je
 • lepší ve funkční životnosti a ekologii než kontaktní zateplovací systémy
Zateplovací systém ISOTEX

Snížením vlhkosti zdiva o jedno procento můžeme dosáhnout úspory na vytápění až o 10 procent!

Termoizolační zateplovací systém

Omítkový zateplovací systém ISOTEX je vhodný pro všechny moderní ekologické stavby i obnovované budovy. V zimě snižuje únik tepla až trojnásobně a v létě se výrazně uspoří na klimatizaci. Díky unikátním vlastnostem poskytuje systém ISOTEX regulaci vlhkosti ve zdivu a udržuje jej suché. Dokáže doslova „vysát“ přebytečnou vlhkost z podkladu, udržuje zeď stále s konstantní vlhkostí – a proto je zeď v suchu po celý rok. Koeficient absorpce vody je méně než 3% za 120 dní přítomnosti ve vodě a díky svým difúzním vlastnostem (koeficient propustnosti vodních par = 7) pomáhá rychle odstranit vlhkost a výrazně omezuje vznik plísní na povrchu a uvnitř konstrukce budov.

Tepelněizolační zateplovací omítka ISOTEX je vytvořena z lehkých a pevných granulovaných křemičitých kuliček a po smíchání s vodou vytvoří dokonale plastickou, vysoce adhezní hmotu. Propouští vlhkost ve formě páry prostupující ze zdiva (stěn) a z ineriéru, čímž dochází k jejímu pravidelnému odvádění a ke zlepšení tepelněizolačních vlastností zdiva, tedy ke zvýšení hodnoty parametru R (tepelný odpor stavební konstrukce). Je vhodná nejen jako alternativa ke zlepšení komfortu bydlení (tepelná, vlhkostní i zvuková izolace), ale vaše nemovitost získá novou fasádu, která ji ochrání před všemi povětrnostními vlivy. Díky vlastnostem systému ISOTEX tak získáte komplexní zateplovací systém pro ideální zateplení domu.

Omítkový zateplovací systém ISOTEX – Pavel Janus, Senica – Kunov

„Po zkušenostech ze dvou zim, ale hlavně té minulé, můžu konstatovat nadmírnou spokojenost se systémem ISOTEX. Když jsem míval v domě během zim v předchozích letech vlhkost 70-75%, tak minulou zimu ačkoli byla tedy pořádná, jsem měl v ložnici vlhkost 45-40%, a musel jsem do ložnice na noc dávat na radiátor mokrý ručník. A co je nejdůležitější, po plísni není zatím ani stopa. Úspora na vytápění k mé spokojenosti je cca 30-40%, těžko určit přesně, nakolik vytápěm tuhým palivem.“
Pavel Junas, Senica

Tip na článek: Zateplení domu systémem ISOTEX

Hlavní vlastnosti systému ISOTEX

1. Dlouhá funkční životnost a ochrana stavební konstrukce

Systém ClimateCoating IsoTex má velmi dlouhou životnost (minimálně 30 let) díky použitým materiálům. Kontaktní zateplení nahradila tepelněizolační omítka, která se aplikuje přímo na zdivo bez zbytečného kotvení a spár. Tím vnější fasáda výborně odolává mechanickému poškození. Funguje a chrání dům po celou dobu životnosti.

2. Reguluje a snižuje vlhkost, je paropropustný

Díky unikátním vlastnostem tepelněizolační omítky, jejím speciálním složkám a nanotechnologii v termokeramickém nátěru ClimateCoating reguluje vlhkost ve zdivu, tzn. udržuje zdivo stále v suchu. A pouze „suchý kabát hřeje“! Snižuje vlhkost v konstrukci, její průchod, ukládání a odstranění kondenzace směrem do exteriéru, chrání proti dešti a umožňuje vlhkostní odpařování iv zimních dnech. Obě složky systému jsou paropropustné.

3. Omezuje riziko tvorby plísní a řas na fasádě

Odstraňováním vlhkosti a trvalou elasticitou minimalizuje riziko vzniku plísní a řas na povrchu i uvnitř konstrukce budov.

Oblasti použití:

Rodinné domy, Bytové domy, Historické budovy

Součinitel prostupu tepla a zateplovací systém ISOTEX

Autor: Akad. arch. et Ing. arch. Petr DAVID, Aut. arch. 2015

Izolace a vlhkost = ohrožení zdraví

Pamatujte, že bydlení vytváří vlhkost a všechny stavební materiály snižují svoji izolační schopnost. Pohroma, která se šíří, tedy izolace všeho kolem vás, včetně novostaveb, vede k izolaci proti vlhkosti (EPS a vlna). Potom uvidíte „krásný“ mech a řasy, které se plazí fasády – na fotografiích hrají barvami. Nezáleží na tom, jak kvalitní je izolace, zpomalení tepelného toku a používání utlumí jakoukoli izolaci. Tlumením se rosný bod ještě více posune a vše pokračuje dál. Extrémem je 10 cm silná deska EPS o hmotnosti téměř 100 kg. Každý krychlový decimetr střešní izolace tedy představuje téměř litr vody (zkušenosti ze Zlína).

Je možné izolovat vodou?

Proto je mnohem důležitější otevřít strukturu pro vodní páru. Víme to iu oblečení, bunda propouští vlhkost z těla a déšť nedovolí, aby na tělo pršelo. Proč to popíráme zdmi? Všude izolujeme, má to stejný účinek, jako když chodíte v plášti do deště nebo v neoprenu. Odborníci vám výpočtem dokáží, že voda se v létě vypařuje. Není tomu tak, návštěvy plesnivých budov říkají něco jiného. Každý by si dvakrát rozmyslel, jestli bude chodit úplně promočený v mokré vířivce. A podobnou mokrou vířivku si dobrovolně připravujeme i doma. Řešením není ani rekuperace tepla a klimatizace, nevidíme, co dýcháme. Kolikrát a kolik z nás čistí klimatizaci v autě. A v domě je mnohem více potrubí.

Rekuperace tepla odstraňuje něco, co se nemusí stát.

Existují i další problémy související s přístupem proti přírodě, který přikazuje utěsnit a obložit vše, co se do ní dostane. Výsledkem je příliš často nedýchatelný vzduch (příliš mnoho CO2, radonu, plísní), poté „motory“ uvedeme do provozu. Hluk a vzduch s nepřirozený „zápach“, kterého se nikdo nedokáže zbavit. Potom vypadne elektřina a… pravděpodobně se udusíme dříve, než si uvědomíme, že je třeba otevřít okno. Ale to je …byli bychom venku v zápachu, vlhkosti a vedre.

Kolik energie musíme dodat vytápěním, dokud stěny vysušíme (entalpie), jen tehdy vlhkost ve zdivu nesníží vnitřní teplotu.

Energie pro odpařování skutečné vlhkosti stěn
Úspora nákladů na vytápění při odvlhčení interiéru

Kolik dní bude zdivo vysychat pomocí ohřívače bez ISOTEX a kolik s ním. Téměř 70-50 % topné sezóny sušíme, přičemž ISOTEX jen několik dní

(zde kotel 24kW na 14 hodin denně)

Praktická rychlost sušení s 24kW kotlem a se systémem ISOTEX

Tyto výpočty se vztahují na vnitřní aplikace, ale sušení funguje stejně i ve venkovním prostředí. Vlhkost z interiéru musíme dostat ven z domu větráním. Vlhkost vysušená venku je už venku. Úspora se tak zdvojnásobí, protože celá stěna se vysuší rychleji. Tyto úspory se týkají jen promarněné energie investované do vysoušení zdiva, k tomuto vysoušení dochází, ať chceme nebo ne. Další úspory jsou potom způsobeny až 3krát vyšší izolační schopností původního materiálu zdiva po jeho vyschnutí (voda už nevede teplo ven). A navíc, izolační omítka dodává klasickou izolační schopnost.

Autor: Akad. arch. et Ing. arch. Petr DAVID, Aut. arch. 2015

Vliv vlhkosti stavebnin na tepelnou vodivost a snížená schopnost izolačních vlastností

Vypracoval: Prof. Dr. Manfred Sohn (Berlín)

Je známo, že s vyššími hodnotami vlhkosti se ve stavební fyzice používaná hodnota tepelné vodivosti podstatně zvyšuje, přičemž mohou mezi jednotlivými druhy stavebnin existovat velké rozdíly.

Viz obr.: Vliv vlhkosti na měřené hodnoty tepelné vodivosti stavebnin

vplyv-vlhkosti

Příklady pro zvýšení tepelné vodivosti stavebnin v důsledku zvýšení obsahu vlhkosti o 1% jsou obsaženy v následující tabulce:

vplyv-vlhkosti-tab

Tab. 1: Vliv vlhkosti na hodnotu tepelné vodivosti

Vliv obsahu vlhkosti stavebnin na tepelnou vodivost lze vyjádřit následovně:

λ(w) = λ0 (1 + b w/ρs)

kde:

 • λ(w) – tepelná vodivost vlhké stavebniny v W/m.K
 • λ0 – tepelná vodivost suché stavebniny v W/m.K
 • ρs – hrubá hustota suché stavebniny v kg/m3
 • b – přídavek tepelné vodivosti v %/M.-%

Nahradíme-li pro zjednodušení člen (b w/ρs) faktorem FTS, může být pro každý druh stavebnin určen faktor na zahrnutí nátěru ClimateCoating (TS) do výpočtu hodnoty U prostřednictvím vyšetření ekvivalentní hodnoty tepelné vodivosti.

Nátěrový faktor představuje tímto přepočítávací faktor pro tepelnou vodivost stavebniny na stav s menším obsahem vlhkosti, čímž se zlepšuje izolační působení i při vyšších stupních difúze vodní páry.

Z vyšetřování o vlivu vlhkosti na tepelnou vodivost stavebnin byly zjištěny první nátěrové faktory FTS. Přitom se vycházelo ze zásady, že tyto faktory mohou být zahrnuty přímo do výpočtu hodnoty U stavebních dílů, aniž by se tím musela zásadně změnit výpočetní metodika, aby tento druh výpočtu byl pro projektujícího inženýra nekomplikovaně ovladatelný.

Příklad výpočtu

Výpočet součinitele prostupu tepla U (koeficientu tepelné propustnosti) se provádí pomocí vztahu:

vypocet-sucinitelu-prestupu-tepla

nebo také:

U = 1 / ( Rsi + ∑ [ d / ( λR ( 1 – fTS ) ) ] + Rse )

kde

 • λR – výpočetní hodnota tepelné vodivosti podle DIN 4108 v W/m.K
 • Rsi – koeficient (odpor) při přestupu tepla uvnitř v m2.K/W (Rsi = 0.13 ; θai = 20°C )
 • Rse – koeficient (odpor) při prostupu tepla zvenku v m2.K/W (Rse = 0.04 ; θae = -13°C )
 • d – tloušťka vrstvy stavebniny v metrech (m)
 • fTS – nátěrový faktor ClimateCoating (TS) pro tepelnou vodivost
 • θai – výpočtová teplota vnitřního vzduchu (théta)
 • θae – výpočtová teplota venkovního vzduchu (théta)

Hodnoty nátěrového faktoru fTS vzhledem k vlhkosti materiálu přepočítal Prof. Dr. Manfred Sohn (Berlín) a jsou uvedeny v tabulce. Prof. Dr. Manfred Sohn se věnoval zkouškám kombinovaného působení tepelněizolační omítky a nátěru ClimateCoating a na základě měření a výpočtů vypracoval zprávu o výsledcích určení konverzních faktorů při zadávání koeficietů tepelné propustnosti stavebních částí natřených nátěrem ClimateCoating (starý názov ClimateCoating).

Výpočet: Cihla Heluz Family 30 broušená + zateplovací systém ISOTEX

(tepelněizolační omítka ISOTEX /4cm/ + ClimateCoating)

Skladba konstrukceObjem kg/m3Vrstva d [m]Tepelná vodivost λ
W/m.K
TS Faktor FTSTepelný odpor RTS
m2 .K/W
Vnitřní omítka18000,0150,870,60,043
Cihla Heluz Family 306700,3000,0930,354,962
Omítka ISOTEX3600,0400,080,651,428
Odpor přechodového tepla na vnitřní straně RSI0,130
Odpor přechodového tepla na vnější straně RSE0,040

RTS = d / ( λ ( 1 – fTS ) )

U = 1 / ( Rsi + ∑ ( RTS ) + Rse )

U = 1 / ( Rsi + ∑ [ d / ( λR ( 1 – fTS ) ) ] + Rse )

U = 1 / ( 0.130 + [ ( 0.015 / ( 0.87 (1 – 0.6) ) ) + ( 0.30 / ( 0.093 (1 – 0.35) ) ) + ( 0.040 / ( 0.08 (1 – 0.65) ) ) ] + 0.040 )

U = 1 / ( 0.130 + [ 0.043 + 4.962 + 1.428  ] + 0.040 )

U = 1 / 6,603

Součinitel prostupu tepla U v W/m2.K                    U = 0,151 W/m2.K

Ve výpočtu se počítalo s obvodovou stěnou, která byla postavena z pálené cihly o tloušťce 30 cm (Heluz Family 30 broušená), na vnitřní straně byla omítnutá vápeno-cementovou omítkou o tloušťce 1.5 cm a na vnější straně byla zateplená zateplovacím systémem  ISOTEX, t.j. byla omítnutá tepelněizolační omítkou ISOTEX s tloušťkou 4 cm, na které byl aplikován ochranný fasádní termokeramický nátěr ClimateCoating. To vše při vnitřní teplotě 20°C a vnější -13°C.

Součinitel prostupu tepla U dosáhl hodnoty 0.151 W/m2.K, což je hodnota, která splňuje požadavky státní normy (Ur1 = 0.20 – doporučená hodnota pro nové a rekonstruované objekty ; Ur2 = 0.18 až 0.12 – doporučená hodnota pro pasivní budovy).

Vypracoval: Prof. Dr. Manfred Sohn (Berlín)

Tepelný odpor R stavební konstrukce

Autor: Akad. arch. et Ing. arch. Petr David, aut. Arch.

Obr. 1: Tepelný odpor a jeho průběh na typické stěně bez ISOTEX, R = 0,61 m2K/W
Obr. 2: Tepelný odpor R a jeho průběh na typické stěně s aplikací zateplovacího systému ISOTEX, R = 3,07 m2K/W

Nedostatky kontaktního zateplení řeší použití souvrství ze speciálních omítek ISOTEX s tepelněizolačními parametry v kombinaci se speciálním materiálem s keramickým plnivem se schopností odrážet teplo – ClimateCoating, který jako jediný má dvě základní funkce: a to odrážet až 91% tepelného záření. kolmo k aplikované ploše a aktivní odvod vlhkosti z podkladu (na m2 plochy fasády připadá 150 m2 povrchu keramických dutých granulí obsažených v nátěru ClimateCoating).

Aplikací souvrství zateplovacího systému ISOTEX na obvodový plášť dojde k násobnému zlepšení parametrů pláště budovy, které prokazují v rámci PENB. Aplikací dojde k aktivní ochraně budovy odrazem tepelného záření (fázový posun, tedy zpoždění přehřátí zdí se zvětší o 6 – 8 hodin) a zároveň k vysychání podkladových vrstev (zdí apod.). A také ke klasické izolaci zateplovací omítkou ISOTEX. Souvrství se chovají aktivně, dojde ke zlepšení izolačních vlastností podle materiálu násobně (obr. 1, 2). Typicky dochází k přeřazení ze třídy F neúsporná (velmi nehospodárná) do tříd úsporných.

Zateplovací omítkový systém ISOTEX se nanáší na starý pevný podklad nebo na nový známými postupy. Omítka v síle deset a více milimetrů se nanese na penetrační nátěr s výbornou propustností pro vodní páry. ClimateCoatingf se dodává ve formě emulze = nátěr.

Autor: Akad. arch. et Ing. arch. Petr David, aut. Arch.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *