18. května 2024

Zdravé bydlení

Magazín o zdravém bydlení

Odhalte možnosti využití vodní mlhy v průmyslu

2 min čtení
Vodní mlha primárně slouží k ochlazení prostorů při parných dnech, díky čemuž přinese úlevu nejen lidem, ale též zvířatům.

S vodní mlhou se můžeme nejčastěji setkat v zahradních restauracích a rekreačních zařízení, kde slouží k osvěžení a zvýšení komfortu návštěvníků během horkých dní. Mlžící systémy si můžeme pořídit i domů na terasy a balkony, kde kromě jiného slouží k zamezení přístupu létajícího hmyzu. Vodní mlha je rovněž velmi praktickým pomocníkem v průmyslových provozech. A hned se dozvíte proč.

O co se jedná?

Vodní mlha primárně slouží k ochlazení prostorů při parných dnech, díky čemuž přinese úlevu nejen lidem, ale též zvířatům. Vytvoření mlhy, jíž produkují mlžící systémy, je docíleno atomizací vody, k níž dochází pod tlakem cca 70 Bar. A to tryskami či za pomoci ventilátorů. V takovém případě mluvíme o vysokotlaké vodní mlze, jež se používá hlavně ke komerčním a průmyslovým účelům. U zmiňovaného domácího použití dosahuje tlak vody ve vodovodním řádu jen cca 5 bar. Systém pro nízkotlakou vodní mlhu se připojí na domácí vodovod nebo ruční postřikovač, ale nevytvoří tak jemnou mlhu, která by se okamžitě odpařila. K tomu, aby byl efekt odpaření, je nezbytné využít vysokotlaké čerpadlo, které zajistí mikronové částice a ty se odpaří a zároveň tak ochladí daný prostor.

K čemu lze vodní mlhu využít?

Jak už bylo zmíněno, jejím hlavním posláním je ochlazení vzduchu, zvlhčování prostředí a snížení prašnosti. Okolní prostředí dokáže mlha ochladit až o 10 °C. Též pomocí vodní mlhy docílíte potlačení prašnosti, díky čemuž nebudete dýchat vzduch s prachovými částicemi.

Vysokotlaká vodní mlha v průmyslu

Adiabatické chlazení uvítáte ve výrobních halách, slévárnách a garážích. Jedná se totiž o ideální řešení, kdy je třeba ochladit velké prostory, v nichž se kumuluje teplo vlivem počasí či průmyslových strojů. Adiabatické chlazení produkuje opar, jenž je hned absorbován vzduchem, a tak nedochází ke zvlhnutí povrchů, strojů a předmětů. Napomůže zvýšit produktivitu zaměstnanců, sníží tepelnou zátěž, zamezí prachu, škodlivým emisím a dýmům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *