16. dubna 2024

Zdravé bydlení

Magazín o zdravém bydlení

Úspora energie při zateplení panelového domu, Kanianka

6 min čtení

Ze všech médií se dnes na nás valí informace o tom, jak a kolik se dá ušetřit zateplením Vašeho paneláku nebo rodinného domu. Možností jak zateplit rodinný dům nebo panelák je několik – ať už se jedná o (u nás masivně rozšířené) kontaktní zateplení polystyrenem (minerální vatou) nebo termokeramický nátěr ClimateCoating, který není zateplovací systém v pravém slova smyslu, ale chrání naši fasádu před povětrnostními vlivy , zabraňuje tvorbě plísní (řas, hub, ..) a vedle toho ještě pomáhá při úsporách na topení nebo klimatizaci. Celkově tedy můžeme ušetřit na vytápění nemalé množství finančních prostředků při ošetření fasády rodinného nebo panelového domu termokeramický nátěrem ClimateCoating.

Dnes uvedu příklad z praxe – obnova fasády bytového domu ošetřené termokeramickým nátěrem ClimateCoating – vypracován energetickým auditorem: Ing. Dášou Březovskou.

Termokeramické nátěry na bázi nejmodernějších nanotechnologií mají při zateplení domu své nesporné výhody – nejen že snižují náklady na topení a klimatizaci, ale zabraňují tvorbě plísní na fasádě domu, pomáhají udržovat stavební konstrukce s suchu, snižují tepelně mosty v konstrukci a celkově napomáhají ke zdravému bydlení.

ClimateCoating ThermoProtect je odolný fasádní nátěr. ClimateCoating ThermoProtect je založen na funkci termokeramické membrány. Je vhodný téměř pro všechny podklady v exteriéru. Ze zvláštního složení a jedinečných vlastností Exterieur vyplývá řada oblastí energetického využití jak pro letní tak i zimní tepelnou ochranu.

Bytový dům před rekonstrukcí fasády a zateplením

Bytový dům (BD) byl postaven ze stavebního konstrukčního systému P 1.15 v letech 1988-1989. BD skládá ze 6 obytných podlaží a z 1 technického podlaží. V BD jsou dvě předávací stanice tepla (OST). OST1 slouží na dodávku tepla a TV pro 30 BJ a 0ST13 slouží na dodávku tepla a TV pro 96 BJ.

kanianka-pred-01

Vzhledem ke skutečnosti, že fasáda stavební konstrukce P 1.15 BD V4 byla v r.2008 ve stavu pokročilé degradace a návrh zateplení ze strany správcovské společnosti byl vlastníky bytů a nebytových prostor (VBaNP) 2x zamítnut, vlastník BJ v tomto BD, který je zároveň energetickým auditorem, vypracoval hloubkovou anylýzu technických a finančních údajů BD a s přihlédnutím ke skutečnosti, že v blízké budoucnosti bude nutné investovat do systémů technického zabezpečení BD a vzhledem k demografickým faktorům tj stav obyvatel v BD a jejich finanční příjmy (v r.2008 tkm. polovinu bytů obývali lidé v starobním důchodovém věku) předložil v roce 2009 současně s návrhem solárního systému pro přípravu teplé vody (TV) i návrh na způsob obnovy fasády BD.

Solární systém na celoroční předehřev při přípravě TV byl zrealizován v r. 2009 s cílem ušetřit VBaNP náklady na ohřev při přípravě TV min. o 3,33 EUR / m3. V r. 2010 náklady na ohřev při přípravě TV byly v OST1 o 4,48 EUR / m3 a v OST13 o 4,20 EUR / m3 nižší než náklady na ohřev při přípravě TV v roce 2008. Na základě této skutečnosti VBaNP souhlasili se zvýšením záloh do FÚPaO (fondu údržby, provozu a oprav) z 0,33 EUR / m2 / měs na současných 0,46 EUR / m2 / měs a se způsobem obnovy, který byl předložen již v r. 2009.

Obnova a rekonstrukce fasády byla nevyhnutelná

Fasáda bytového domu v Kanianka potřebovala komplexní rekonstrukci jako sůl. Na stěnách obvodových zdí byly viditelné nemalé praskliny, omítka byla na mnoha místech opadaná a mohli jste vidět síťku, přes spáry mezi panely a praskliny se do obvodových zdí dostávala vlhkost.

kanianka-pred-02

kanianka-pred-03

Způsob obnovy fasády schválen VBaNP BD V4

 • kontrola a vysprávky všech spojů panelů
 • úplná rekonstrukce dilatačních spojů
 • vyztužení pórobetonového zdiva přesíťkování
 • nová omítka
 • keramický nátěr ThermoShield Exterieur

Stručný popis bytového domu V4 Kanianka

Stavební konstrukce P 1.15 byla postavena v letech 1988-1989. Zásobování teplem a teplou vodou je zajištěno z CZT (Centrální Zdroj Tepla). V roce 2007 byly v BD vybudovány na vstupních uzlech předávací stanice tepla (OST): OST 1 pro 30 BJ a OST 13 pro 96 BJ. Z tohoto důvodu jsou údaje o spotřebě tepla uvedeny v grafu takto.

V roce 2009 byl na střeše bytového domu zrealizován solární systém pro celoroční předehřev vody, který zajišťuje průměrné roční snížení tepla v OST-ích na ohřev vody o 30 – 35%. Vlastníci bytů a nebytových prostor bytového domu V4 financovali v r. 2011 obnovu fasády ze zdrojů SFRB (úvěr s 1% úrokem) a z vlastních finančních zdrojů. Toho času je tvorba FÚPaO (fondu údržby, provozu a oprav) 0,46 EUR/m2. Z FÚPaO průměrná splátka úvěru pro SFRB je 7,78 EUR/měs/BJ.

Kanianka.12
Bytový dům v Kanianka po rekonstrukcí fasády a „zateplením“ termokeramickým nátěrem ThermoShield

Chronologie zásahů do stavební konstrukce bytového domu v Kanianka

 • r. 2005 Rekonstrukce střechy bez zateplení (střecha je dvouplášťová s tepelnou izolací tloušťky 200 mm)
 • přelom let 2008 a 2009 Výměna původních oken (schodiště + 70% v BJ) za plastová, bez výměny vstupních dveří (t.č. jsou ještě původní hliníkové s jednoduchým zasklením)
 • r. 2011 Obnova fasády bytového domu, vyspravení panelů a jejich spojů, osíťkováním s novou omítkou a ochranným povrchovým keramickým nátěrem ClimateCoating ThermoProtect

Porovnání spotřeby tepla na vytápění v roce 2012 s údaji v 2007 a 2010 – dosažená úspora na vytápění 20%

(Údaje spotřeby tepla od výrobce a dodavatele tepla)

 • Dosažená průměrná úspora na spotřebě tepla (kWh / m2) výměnou oken a obnovou fasády je 53% (porovnáním údajů z r. 2012 a z r. 2007)
 • Dosažená průměrná úspora na spotřebě tepla (kWh / m2) výměnou oken 41% (porovnáním údajů z r. 2010 a údajů z r. 2007)
 • Dosažená průměrná úspora na spotřebě tepla (kWh / m2) obnovou fasády 20% (porovnáním údajů z r. 2012 a údajů z r. 2010

uspora-energie-Kanianka

Výhody způsobu obnovy fasády a zateplení bytového domu nátěrem ClimateCoating ThermoProtect

 • o 25-30% nižší investice než nabídky pro obnovu fasády bez vysprávek a s kontaktním zateplením
 • čas realizace obnovy je kratší než při obnově zateplením
 • dosažené nezanedbatelné energetické úspory na vytápění (v prvním roce 20%)
 • min. životnost nátěru ClimateCoating Exteriér 20 let
 • zlepšuje tepelně-technické vlastnosti původního zdiva odváděním vlhkosti do exteriéru
 • stálobarevnost a ochrana zdiva proti teplotním rozdílům a povětrnostním vlivům po celou dobu životnosti
 • řešení bez vzniku bodových tepelných mostů, jak je to při zateplení (kotvení izolace) a bez dalšího narušení zdiva obvodových stěn
 • tento typ obnovy neprodukuje v budoucnu odpad k likvidaci, což vyžaduje již v současnosti nemalé finanční náklady

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *