18. června 2024

Zdravé bydlení

Magazín o zdravém bydlení

Alternativní zateplení tepelně izolačními nátěrovými hmotami

5 min čtení

„Bydlím ve více než čtyřicet let starém panelovém domě, který je ze dvou stran částečně zateplený. Vlastníci bytů se rozhodli zateplit celý dům a v současnosti se vybírá projektant na vyhotovení projektu.“ – tolik z dopisu Miroslava Bukvaja z Banské Bystrice, který se cestou S-realit rozhodl zeptat nezávislého odborníka mimo jiné i na možnost použití nátěrových hmot jako alternativního materiálu při zateplování budov.

Na otázky čtenáře odpovídá ředitel Technického a zkušebního ústavu stavebního – doc. Ing. Ján Slašťan, CSc.

Možnost „zateplovat“ budovy nátěrem umožňuje technologie termokeramické membrány, která je vytvořena nátěrem ClimateCoating. Tento nátěr byl vyvinut pro potřeby NASA a v současnosti se používá jako nátěrová hmota pro fasády, střechy, interiéry. Jednou z jejích deklarovaných vlastností je i úspora tepelné energie potřebné pro provoz budovy a dosažení přiměřeného komfortu bydlení jejích obyvatel. V zásadě je možné „zateplovat“ budovy nátěrem, ale je třeba si uvědomit, že není možné pouze jeho aplikací odstranit některé systémové poruchy, které se vyskytují v poměrně značné míře na panelových domech tak, jako při použití vnějších tepelně izolačních systémů.

Slovní spojení „některé systémové poruchy“ je třeba zdůraznit, protože ani vnější tepelněizolační systémy neodstraňují celou škálu tzv. systémových poruch panelových domů realizovaných v minulosti. Před rozhodnutím zateplit budovu je především nutné provést posouzení stavu kvality fasády. V případě, že na dané budově byly identifikovány i tzv. systémové poruchy, je třeba se jednoznačně poradit se specialistou a projektantem o jejich odstranění a způsobu zlepšení tepelně technických parametrů obalového pláště budovy.

Jak je to s úsporami energie?

Vhodná metoda prokázání úspor energie na budovách opatřené nátěrem ClimateCoating a podobnými výrobky, které deklarují výrobci, je v současnosti předmětem odborných diskusí na evropské úrovni. Někteří odborníci preferují poměrně náročné laboratorní měření na standardizovaném modelu budovy, zatímco jiná skupina preferuje zkušební metodu, jejíž podstata je měření úspory energie in-site, tj. na reálné budově ve stanovených ročních obdobích.

alternativne-zateplenie-01

K této problematice byly v březnu a v dubnu tohoto roku (pozn.: 2007) organizované odborné pracovní setkání, aby mohly být objektivně posouzeny dosažené úspory při aplikaci více vrstvých materiálů na obalový plášť budovy za účelem zlepšení jejich tepelně technických vlastností a prodloužení jejich životnosti. Deklarované úspory tepelné energie byly dosaženy při aplikaci nátěrů stěn zejména v interiéru a současně na fasádě budovy, a to při měřeních provedených v laboratorních podmínkách, ale i na měřeních provedených in-site.

Jde o novinku v zateplování

V každém případě, zateplování budov pomocí tepelně izolačních systémů (pozn.: jako jsou minerální vlny nebo polystyren) je způsob ověřený několika desetiletími používání v různých klimatických podmínkách. Používání vícevrstvých materiálů vyrobených s využitím nanotechnologií pro tento účel (pozn.: nátěry), ještě není v současnosti dostatečně ověřen (pozn.: r. 2007), a to ani v případě jeho životnosti, protože se aplikují pouze v posledních několika letech. Tímto autor článku nemá v úmyslu tento netradiční materiál klasifikovat jako nevhodný pro použití za účelem úspory energie v budovách, chce pouze upozornit na současný stav poznání daného problému. Výrobci těchto materiálů věnují nemalé finanční prostředky k ověření jejich vhodnosti pro použití na stejný účel jako mají vnější tepelně-izolační systémy.

Firmy s certifikátem

V současnosti je na Slovensku platný pouze jeden certifikát shody na takový výrobek. V Evropě vyrábí nátěrovou látku ClimateCoating firma SICC GmbH v Berlíně, Německo, kterou přihlásila k prokázání shody firma PEPO Slovakia s.r.o. (Název firmy byl změněn v roce 2015 na HOFER s.r.o.), Dolní Rudiny 1 v Žilině. Tato firma je držitelem platného technického osvědčení č.05/0326 a oprávněna vydávat prohlášení o shodě výrobku s uvedenou technickou specifikací.

alternativne-zateplenie-02

Jaká je cena termokeramického nátěru ClimateCoating?

Cena za 1 m2 nátěru s prací se pohybuje od 300 Kč do 500 Kč, někdy až do 800 Kč v závislosti na spotřebě nátěru podle kvality podkladu (fasády) a to zejména z pohledu jeho nasákavosti a způsobu povrchové úpravy, zda je hladká, strukturovaná škrábáním nebo jiným způsobem. Také záleží na barevném odstínu nátěru. Některé barevné pigmenty jsou relativně cenově náročnější.

Cena za zateplení objektu pomocí ETICS (pozn. Vnější kontaktní zateplovací systémy) se pohybuje od 800 Kč do 1200 Kč, a to v závislosti zejména na kvalitě omítky, či kvality rozpěrek z plastu. Při použití tepelného izolantu z minerální vlny je cena přibližně od 300 Kč až do 500 Kč na 1 m2 vyšší ve srovnání s EPS (extrudovaným polystyrenem).

Zdroj: SME.sk, S-reality (vydání z 4. 5. 2007)

Dnes žijeme v roce 2015 a moje zkušenosti s termokeramickými nátěry ClimateCoating jsou více než dobré. Dostávám pozitivní ohlasy z realizovaných staveb na tepelné úspory nebo výbornou životnost (již 10 let se věnuji této činnosti). Mnoho zákazníků si pochvaluje, že jim termokeramický nátěr pomohl zbavit se plísní v domě nebo v bytě.

Mnozí lidé ještě nejsou zcela přesvědčeni o výborných vlastnostech termokeramických nátěrů ClimateCoating, ale ti, co vyzkoušeli – nedají na moderní tepelněizolační nátěr dopustit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *