17. dubna 2024

Zdravé bydlení

Magazín o zdravém bydlení

Vliv reflexních termoizolačních nátěrů na konstrukce železniční dopravy

5 min čtení
Reflexní termoizolační nátěry pomáhají fyzickým způsobem šetřit materiál, energii a zdroje pracovní síly. Jaký to má dopad na konstrukce železnice?

Reflexní termoizolační nátěry ClimateCoating pomáhají fyzickým způsobem šetřit materiál, energii a zdroje pracovní síly.

Technologie produktu, receptura a vysoce kvalitní komponenty disperze vytvořily vlastnosti, jako jsou velmi vysoký odraz slunečního záření, dlouhotrvající stálost barev, odolnost vůči nečistotám, robustnost, pružnost a životnost. Nátěry nabízejí nadprůměrnou životnost a stabilitu, na kterou se můžete spolehnout.

Vzhledem k vynikajícím vlastnostem produktů ClimateCoating – zaměřují se na ně i vysokoškolští studenti, kteří si právě tyto reflexní nátěry vybrali jako předmět zkoumání pro svůj projekt závěrečné práce.

V našem článku přinášíme výsledky zkoumání a přínosu reflexních termoizolačních nátěrů ClimateCoating na technické konstrukce železniční dopravy:

Závěrečná zpráva pro projekty Grantového systému UNIZA, výzva čj. 2/2021

  • A) Jméno a příjmení zodpovědného řešitele: Bc. Hofer Werner
  • B) Jméno a příjmení vedoucího projektu: doc. Ing. Brumerčíková Eva, PhD.
  • C) Fakulta: Fakulta provozu a ekonomiky dopravy a spojů
  • D) Název projektu: Vliv termoizolačních nátěrů na vybraná zařízení technické základny železniční dopravy

Věcné a odborné zhodnocení výsledků projektu

Na výzkum vlivu reflexních termoizolačních nátěrů byla poskytnuta odstavná kolejnice (9 metrů) a vyřazen osobní železniční vůz (22 metrů). Aplikace termoizolačních a reflexních nátěrů na vybraná zařízení technické základny železniční dopravy trvaly cca 2 dny. Po aplikaci byla provedena teplotní měření během 1 až 5 dnů. Aplikace nátěru byla provedena ve dnech 4.8.2022 (železničního vozu) a 12.8.2022 (odstavné koleji). Samotné měření byly provedeny ve dnech 5.8.2022 (železničního vozu) a 17.8.2022 (odstavné koleji). Pro měření byly vybrány dny s vysokou teplotou.

1. Kolejnice

Obrázek 1. železniční kolejnice bez termoizolačního nátěru

Na daných obrázcích je zobrazen kolejnicový pás před samotnou aplikací nátěru, který bylo nutno vyčistit od koroze a následně provést měření teploty kolejnice. Jak vyplývá ze samotného obrázku, teplota kolejnice byla ve výši 51,5 °C při venkovní teplotě 32,5 °C.

Obrázek 2. železniční kolejnice s termoizolačním nátěrem

Na daný kolejnicový pás byl aplikován penetrační nátěr ZinkPrimer a termoizolační nátěr IndustrySpecial, což dokládají vyšší obrázky. Následně byla měřená teplota provedena po vyschnutí termoizolačního a reflexního termoizolačního nátěru IndustrySpecial . Po aplikaci nátěru byla zaznamenána teplota kolejnicového pásu 35,7 °C při venkovní teplotě 32,5 °C.

2. Železniční vůz

Obrázek 3. železniční vůz bez termoizolačního nátěru

Vyřazený železniční vůz, který nám byl poskytnut, musel projít kompletním čištěním od starého nátěru a také od koroze. Po vyčištění železničního vozu byla zaznamenána venkovní teplota vozu 78,3 °C při venkovní teplotě 30,3 °C.

Obrázek 4. železniční vůz s termoizolačním nátěrem

Dne 4.8.2022 byl železniční vůz očištěn pískováním, nastříkaný reflexním termoizolačním nátěrem IndustrySpecial , který nahrazoval samotný penetrační nátěr, tím pádem snížil čas samotné aplikace. Po aplikování termoizolačního nátěru a při venkovní teplotě 30,3 °C byla zaznamenána teplota vozu 38,7 °C.

Na obrázku 5 jsou vyfoceny výsledky měření ze zaznamenávače teplot, kde:

  • kanál zaznamenává venkovní teplotu u železničního vozu,
  • kanál zaznamenává vnitřní teplotu nenatřeného železničního vozu s termoizolačním nátěrem,
  • kanál zaznamenává vnitřní teplotu natřeného železničního vozu s termoizolačním nátěrem.
Obrázek 5. zaznamenávač teploty pro železniční vůz

Dosažený vědecký přínos projektu

Při aplikování reflexního termoizolačního nátěru na kolejnicový pás a po provedených měřeních lze konstatovat, že rozdílná teplota mezi natřeným a nenatřeným kolejnicovým pásem byla 15,8 °C . Rovněž lze konstatovat, že snížením teploty kolejnicového pásu se sníží i přehřívání, což má za následek prodloužení samotné životnosti.

Při aplikování reflexních termoizolačních nátěrů na železniční vůz bylo provedeno několik teplotních měření. První měření bylo zaměřeno na venkovní teplotu železničního vozu. Mezi natřeným a nenatřeným železničním vozem byl teplotní rozdíl 39,6 °C . Teplotní rozdíl vnitřní teploty byl až 7,9 °C . Stejně jako u kolejnicového pásu i zde snížení přehřívání železničního vozu prodlužuje jeho životnost a je zde možnost i snížení nákladů na klimatizaci během letních dnů.

Splnění cílů projektu

Po provedení potřebných výkonů jako bylo samotné čištění kolejnicového pásu a železničního vozu až po samotnou aplikaci termoizolačních reflexních nátěrů , lze konstatovat a zhodnotit výzkum kladně. Výsledky výzkumu byly konzultovány se zástupci společnosti ClimateCoating ze Švýcarska a Německa. S výsledky výzkumu byli nadmíru spokojeni a to především teplotním rozdílem ve vnitřních prostorách železničního vozu.

Dosažený přínos projektu pro praxi

Výzkum byl proveden v důsledku zvyšování průměrných teplot hlavně v letních měsících. Zkoumaná technická základna je v letních měsících neustále vystavena venkovním teplotám a přehřívání snižuje jejich kvalitu i jejich životnost. Použitý reflexní termoizolační nátěr by mohl snížit přehřívání materiálů i snížit vnitřní teplotu jak ve vozech osobní i nákladní dopravy , kde je v osobní dopravě nutná klimatizace a v nákladní dopravě je vysokým teplotám vystaveno přepravované zboží. Samotný termoizolační nátěr má od společnosti ClimateCoating garantovanou 20 letou životnost.

V současnosti se nátěr aplikuje na výrobní budovy pro společnosti Donghee Slovakia sro a Schindler Dunajská Streda as. Reflexní termoizolační nátěry v železniční dopravě se zatím využívají ve Spojených arabských emirátech, Španělsku, Švýcarsku a Německu .

Společnost ThermoSwissPaint provedla teplotní měření ve Španělsku na kolejový pás . Část byla natřena termoizolačním nátěrem a část nebyla. Po provedení měřicích úkonů, dospěla společnost ThermoSwissPaint k vyjádření, že teplotní rozdíl byl 13,8 °C . Je to podobná zaznamenaná teplota, jaké jsme dosáhli v našem projektu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *