16. dubna 2024

Zdravé bydlení

Magazín o zdravém bydlení

Zateplení historických budov a ochrana fasády

9 min čtení

Zateplení historických budov není nikdy jednoduché – a může za to členitost fasády. Jak tedy zateplit historické budovy, když je problém na ně dostat kontaktní zateplení? Můžeme ochránit fasádu a dodat jí vysokou životnost?

Moderní péče o historické památky klade na používané stavební materiály mimořádně vysoké nároky. Mnoho z nich má z dlouhodobého hlediska množství nežádoucích vedlejších efektů nebo není vhodná pro zateplení historických budov. Jejich použití při restaurování a konzervaci památek těmto požadavkům často nestačí, se tak stává nekalkulovatelným rizikem.

Největší problém při péči o historické budovy je: vlhkost. A s vlhkostí souvisí i příčina, proč je použití materiálů takové omezené. Jako nejvhodnější materiál pro ošetření historických budov mi přijde termokeramický nátěr ClimateCoating History. Termokeramické nátěry dokáží účinně regulovat vlhkost ve zdivu a tím udržovat stavební konstrukci historických budov v suchém stavu.

Nástup moderních technologii se nedá zadržet. V dnešní době „polystyrenových kolejí“ bych vám rád představil produkt, který má vynikající vlastnosti založené na nanotechnologii, částečně nahrazuje zateplení budov (díky svým vlastnostem dochází k úsporám na topení a klimatizaci) a o kterém si myslím, že určitě stojí za to se něco o něm dozvědět. Seznamte se: toto je ClimateCoating History.

Moderní ochrana historických památek a budov

Regulační a konzervační vlastnosti ClimateCoating History chrání historické budovy před přirozeným kolísáním teploty a vlhkosti, kterým je každé stavební dílo vystaveno. Běžně používané povrchové nátěrové-omítkové systémy těmito výkyvy trpí – a spolu s nimi i cenná historická budova. ClimateCoating History naproti tomu rozvíjí svůj účinek i na těch nejnáročnějších podkladech jako jsou dřevo nebo jílová hlína a také v extrémních povětrnostních podmínkách.

Dlouhodobé účinné působení ClimateCoating History je řádně zdokumentováno, protože se tyto speciální povrchové nátěry určené pro ochranu historických památek používají již více než 25 let. Pozitivní zkušenosti s materiálem ClimateCoating History z praxe potvrzují i ​​srovnávací laboratorní testy.

historicke-budovy-02

historicke-budovy-04

Nároky na fasádu historických budov jsou vysoké

Každý podklad je zatěžován vodou a solí, především se to týká starých staveb. Z toho vyplývá, že ochranáři památek vyžadují optimální kapilární a difúzně otevřený nátěrový systém. U všech druhů minerálních podkladů, které se mimo jiné nacházejí u starých staveb – se musí bezpodmínečně zamezit zadržování solí a vlhkosti.

Nejúčinnějším způsobem odvlhčování je kapilární vysychání, při kterém jsou voda a sůl transportovány zevnitř směrem ven na povrch zdi. Zde je však nutné, aby použité venkovní nátěry toto odvádění umožnily a poskytly efektivní „čerpací systém“ fungující jako sorpční motor.

Prodyšné nátěry s vysokou schopností difuze par umožňují transport vlhkosti z podkladu směrem ven, ale i přenos vlhkosti do fasády. Vodotěsné nátěry sice zabraňují zanášení vlhkosti do zdiva deštěm (dokud nevykazují trhliny vlivem stárnutí), současně však blokují kapilární transport zevnitř ven. Tím dochází k problematickému zvýšení obsahu vody a soli. Postižené tím bývají zejména vystupující části fasády.

Současné životní prostředí navíc zatěžuje fasády ozonem, kyselým deštěm a důsledky zimní údržby silnic. O zbytek se postará UV-záření a výkyvy teplot (teplo / mrazy), takže restaurované stavební památky vypadají následkem zestárlého a popraskaného povrchu velmi rychle zase tak, že vyžadují další renovaci.

Jak zateplit historickou budovu bez kontaktního zateplení?

Řešení na ochranu fasády a její zateplení je ClimateCoating History. Optimální nátěrový systém s kapilární a variabilně difúzní otevřeností podporuje nerušený transport vody a solí zevnitř směrem ven a nabízí fasádám historických budov dlouhodobou ochranu před vlivy životního prostředí, před prasklinami a vlhkostí. Řasy, mechy ani houby nenacházejí na fasádách ošetřených materiálem ClimateCoating History živnou půdu. To vše je samozřejmě zřejmé i navenek, protože fasády natřeny nátěrem ClimateCoating History vypadají ještě po letech jako „čerstvě renovované“.

Všichni dnes tlačí na zateplení nemovitostí, aby se co nejvíce minimalizovaly energetické ztráty. Při struktuře a členitosti fasád je zateplení historických budov komplikované a častokrát volba kontaktního zateplení nepřichází v úvahu. ClimateCoating History, díky svým vlastnostem, pomáhá k lepší energetické bilanci stavebních konstrukcí a vytváří tak rozumnou alternativu ke kontaktnímu zateplení.

historicke-budovy-03

Jak funguje ochrana fasády s termokeramická membrána?

Osvědčený adaptivní pojivový materiál ClimateCoating se skládá z akrylátové pryskyřice a kapiláry tvořícího pojiva se schopností zvětšování objemu. Označení: „adaptivní pojivový materiál“ nazýváme proto, protože vlastnosti tohoto materiálu se mění v závislosti na vnějších vlivech. Po vyschnutí vzniká struktura membránovitého typu, která je přibližně z 50% tvořena keramickými parotěsnými dutými mikrokuličkami (sklokeramika). To způsobuje efektivně zvětšení povrchu na tří- až čtyřnásobek viditelného povrchu.

ClimateCoating History: to jsou parametry kvality nejen pro zateplení historických budov

Souhra mezi keramickými dutými mikrokuličkami a pojivem, které je obklopuje, vede v závislosti na počasí k odpuzování vody nebo k tvorbě hustě rozvětvené sítě mikrokapilár, která působí jako „odvlhčovací čerpadlo“. Ty do jisté míry „ústí“ do větších kapilár podkladového materiálu. Robustní „kulovitý tvar“ odolává útokům agresivních chemikálií a povětrnostním vlivům. Praktické aplikace a vědecké testy dokládají tyto parametry kvality produktu ClimateCoating History:

Vlhkost ve zdivu

 • Chrání před deštěm (odpuzuje vodu)
 • Odvádí přebytečnou vlhkost až do vyrovnání vlhkosti stavebního materiálu
 • Zesiluje přirozený sorpční motor
 • Neucpává kapiláry
 • Udržuje vyrovnanou vlhkost
 • Reaguje dynamicky na změnu situace (šetrné odpařování)
 • Zabraňuje tvorbě kondenzátu

Mráz a rozpínání

 • Snižuje termodynamicky podmíněnou tvorbu prasklin
 • Snižuje tvorbu nových prasklin
 • Snižuje tvorbu prasklin podmíněnou vlhkostí (praskliny ze zvětšování a zmenšování objemu)
 • Snižuje zamrzlé „vodní pytle“
 • Chrání v teplotním rozmezí -40°C až +90°C

Vlivy životního prostředí

 • Chrání před kyselinami, louhy, agresivními chemikáliemi a výfukovými plyny
 • Chrání před vyblednutím a vlivem UV-záření
 • Chrání před povětrnostními vlivy (kyselý déšť)

Problematika solí

 • Udržuje soli v roztoku
 • Chrání před odlupováním
 • Dovolí krystalizaci solí až na povrchu
 • Podporuje nerušený transport soli

historicke-budovy-05

ClimateCoating History: Účinný i na kritických podkladech

ClimateCoating je tzv. „adaptivní pojivový materiál“. Vlastnosti tohoto materiálu se obměňují v závislosti na okolních podmínkách. K nim mimo klimatických situací patří i vlastnosti podkladu. ClimateCoating History přilne velmi dobře na všechny obvyklé, ale i kritické podklady. Při rekonstrukcích historických budov bývají kritické podklady spíše pravidlem než výjimkou, ale přitom musí zůstat z důvodu ochrany památek zachovány.

ClimateCoating History na vápenocementových omítkách

 • Chrání před pronikáním vlhkosti
 • Chrání před škodlivými vlivy počasí a životního prostředí
 • Chrání před poškozením mrazem
 • Chrání před poškozením solí
 • Podporuje šetrné vysychání
 • Chrání před odlupováním tím, že kritický poměr napětí se nemění díky nízké vlastní plošné hmotnosti

ClimateCoating History na vápenatých omítkách (s příměsemi pro hydraulické tuhnutí)

 • Chrání před odlupováním vlivem přílišného vytvrzení
 • Chrání před odlupováním tím, že kritický poměr napětí se nemění díky nízké vlastní plošné hmotnosti
 • Chrání povrch před škodlivými vlivy počasí a životního prostředí
 • Chrání před poškozením solí
 • Díky termickému zklidnění zamezuje prasklinám vlivem napětí

ClimateCoating Nature na dřevě (další speciální produkt z produktové linie ClimateCoating)

 • Zjemňuje přirozený kapilární systém
 • Chrání před zvětšováním objemu
 • Chrání před vysycháním (zamezení vzniku prasklin)
 • Chrání před poškozením vlivem UV-záření
 • Zabraňuje deformaci

ClimateCoating History na hlíně

 • Zjemňuje přirozený kapilární systém
 • Zabraňuje znečištění

Snížené náklady na topení s dlouhodobou ochranou

Tvorba a ochrana staveb představuje velkou ekonomickou výzvu. Nevzhledné obytné domy se špatně pronajímají a neopravené kulturní památky, jako jsou hrady a zámky, rozhodně nejsou lákadlem pro návštěvníky. Často se však spíše nedostává dobré vůli než peněz.

Především však při pohledech na snímky škod po opravě takzvanými “materiály vhodnými pro oblast ochrany památek” chyběla chuť dále se zde finančně angažovat. Kdo chce vsadit na jistotu, tomu nabízí ThermoShield History prověřený a osvědčený ochranný systém, který nejen výrazně prodlužuje intervaly mezi nutností renovace, ale také zabraňuje četným škodám.

Ochranné vlastnosti produktu ClimateCoating History jsou výrazně lepší a účinnější než např.: silikátové nátěry nebo silikonové pryskyřičné nátěry.

Dlouhá životnost, dobré čištění a údržba, příp. obnovení funkčnosti cenných staveb přispívají k rychlé návratnosti – jedná se o kategorii, o které se v souvislosti s výběrem barevného nátěru často neuvažuje.

ClimateCoating History však dokazuje, že památkově chráněná historická budova nemusí být neekonomická. Pokud je přirozená funkčnost budovy dlouhodobě obnovena, jsou přirozeně zajištěny i energetické funkce. Aktivním povrchem produktu ClimateCoating History může být využit sdružený transport tepla a vlhkosti ke snížení nákladů na vytápění či klimatizaci – dokonalá alternativa ke kontaktnímu zateplení. Záření, konvekce a vlhkost totiž ovlivňují spotřebu energie mnohem více, než by se dalo vytušit z jednoduchého pozorování tepelné vodivosti.

Zateplení historických budov se díky termokeramickému nátěru ClimateCoating History stává dostupnější, méně náročné na realizaci a kromě energetických úspor přináší výbornou ochranu stavebních konstrukcí. A navíc: častokrát svými vlastnostmi překonává kontaktní zateplení.

Za pomoci ClimateCoating History lze nejen ekonomicky provozovat památkově chráněné stavby, ale i kostely, muzea, zámky a jiné budovy. Dlouhodobé využívání umožnilo výrazné úspory energie, a to při nákladech odpovídajících běžnému barevnému nátěru.

V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat:

Ing. Arch. Miroslav Klimeš, tel.: +420 777 573 333

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *