17. dubna 2024

Zdravé bydlení

Magazín o zdravém bydlení

Výhody zateplovacího systému ISOTEX

6 min čtení

Aplikace tepelného jádra systému ISOTEX - zateplovací omítky

Zateplovací systém ISOTEX svým složením a použitými materiály patří mezi novinky ve stavebnictví a v způsobu zateplení – o to více je zajímavější z pohledu jeho výborných vlastností, dlouhé funkčnosti, životnosti a odolnosti vůči poškození.

Omítkový zateplovací systém ISOTEX se skládá z tepelněizolační omítky ISOTEX a termokeramického nátěru ClimateCoating. Spolu tvoří revoluční zateplovací systém s výbornými vlastnostmi a dlouhou životností. Tepelněizolační omítka ISOTEX vám zajistí ve spolupráci s nátěrem ClimateCoating plnou ochranu před všemi atmosférickými vlivy a vytvoří inovativní termoizolační zateplovací systém budoucnosti, který předčí vaše očekávání. Jaké jsou tedy jeho hlavní výhody a proč je lepší než polystyren?

Zateplovací systém ISOTEX

1. Funkční životnost zateplovacího systému

Zateplovací systém ISOTEX má velmi dlouhou životnost (minimálně 30 let), za což vděčí především použitým materiálům. To, že klasický polystyren nebo minerální vlnu nahradila tepelněizolační omítka, která se aplikuje přímo na zdivo bez zbytečného kotvení a spár – způsobilo, že vnější fasáda výborně odolává mechanickému poškození. Abyste takovéto zateplení zničili, museli byste pravděpodobně vzít do rukou kladivo a omítku z fasády osekat.

Co je ale ještě důležitější – tento zateplovací systém po celou dobu životnosti funguje a chrání stavební konstrukci, čímž přispívá k energetickým úsporám stavebního objektu.

2. Výborná ochrana stavební konstrukce

Termokeramický nátěr ClimateCoating udržuje zdi suché a vytahuje z nich přebytečnou vlhkost. Díky termokeramické membráně zabraňuje vnikání vlhkosti do zdiva a minimalizuje riziko tvorby mikrotrhlinek na fasádě, přes které by se mohla dostat dešťová voda do zdiva. ClimateCoating zabezpečuje teplotní stálost a tedy nedochází k degradaci (k prasklinám) zdiva resp. stěn vlivem vysokého rozdílu teplot a významnou měrou zabraňuje stárnutí a zvětrávání stavebních konstrukcí. Zateplovací systém ISOTEX tak vytváří dokonalou ochranu stavební konstrukce.

3. Snižuje riziko tvorby plísní a řas na fasádě

Díky svým unikátním vlastnostem tepelněizolační omítky ISOTEX a nanotechnologií v termokeramickém nátěru ClimateCoating – zateplovací systém ISOTEX zajistí regulaci vlhkosti ve zdivu (udržuje ji stále v suchu = pouze „suchý kabát hřeje“).

Zde si musíme uvědomit, že:

Snížením vlhkosti zdiva o 1% můžeme dosáhnout úspory na vytápění až 10%!

Koeficient absorpce vody je méně než 3% za 120 dní přítomnosti ve vodě a díky svým difuzním vlastnostem – koeficient propustnosti vodních par = 7, napomáhá rychle odstranit vlhkost, čímž minimalizuje riziko vzniku plísní a řas na povrchu a uvnitř konstrukce budov.

zateplovaci-system-ETG-TS-01

4. Zateplovací systém ISOTEX je paropropustný

Obě složky použité v zateplovacím systému ISOTEX (zateplovací omítka ISOTEX a termokeramický nátěr ClimateCoating) jsou paropropustné – to znamená, že propouštějí vodní páry, ale zároveň zabraňují vnikání dešťové vody a vlhkosti do zdiva. V praxi to znamená, že váš dům bude „dýchat“ a neobalíte ho do igelitového sáčku, jako v případě použití polystyrenu.

5. Minimální zatížení stavební konstrukce

Lehká objemová hmotnost zateplovací omítky ISOTEX (pouze 8,0 kg / m2) a absence jakéhokoliv kotvení, které by oslabilo stavební konstrukci a vytvářelo tepelné mosty – způsobuje minimální zatížení zateplovacího systému ISOTEX na stavební konstrukci.

Aplikace termoizolační omítkové směsi ISOTEX vyžaduje minimální náročnost, převážně se nanáší ve dvou vrstvách bez armovací síťky, což podstatným způsobem zkracuje časový rozsah stavebních prací.

6. Žádné hygienická rizika

Moderní materiály na bázi keramiky použité v zateplovacím systému ISOTEX nepředstavují žádné hygienické riziko – právě naopak: snižují riziko tvorby plísní na fasádě, udržují zdi suché a tím se nevytvářejí živnou půdu pro růst plísní, které by vyvolávaly nemoci a alergie.

7. Cena zateplovacího systému ISOTEX

Cena za celkové zateplení domu zateplovacím systémem ISOTEX se dá rozdělit na dvě části: materiál a provedené práce. Zatímco cena za meterial je jednoznačně dána (ceník produktů najdete na stránkách dovozce nátěrů ClimateCoating a omítky ISOTEX – cena bez DPH: ClimateCoating ThermoProtect = 365 Kč / 1 litr, cena tepelněizolační omítky ISOTEX = 550 Kč / 10 kg), cena za provedené práce je specifická a záleží na rozsahu.

Obecně ale můžeme říci, že cena za zateplení systémem ISOTEX je nižší než v případě zateplení polystyrenem nebo minerální vlnou. K tomu jako bonus dostanete výbornou ochranu stavební konstrukce a ne malé energetické úspory.

Pokud se chcete o zateplovacím systému ISOTEX dozvědět více, zde jsou linky na další články:

Zateplujte s rozumem !

Podle mého názoru: omítkový zateplovací systém ISOTEX svými vlastnostmi a velmi dlouhou funkční životností daleko převyšuje kontaktní zateplení (polystyren, minerální vlna). Lidé v našich končinách si pod slovem zateplení vždy představí polystyren – neuvědomují si, že moderní technologie nám přinášejí daleko lepší stavební materiály.

A zatímco ve vyspělých státech vyměňují škodlivý polystyren za ekologické materiály na bázi keramiky – u nás se s tímto hořlavým produktem z ropy vesele obíjejí domy a ještě to nazýváme slovem: zateplení. Jaksi už nevidíme (nebo nechceme vidět) možná rizika tvorby plísní, oslabení stavební konstrukce nebo že celý náš dům obalíme do igelitového sáčku. Nevidíme ani to, že za 5 let bude naše fasáda pokryta plísněmi a po 10 letech budeme muset zvažovat další rekonstrukci – „zateplení už zateplené fasády“.

Výhody zateplení domu

Zateplení obvodových zdí domu nám přinese výrazné snížení tepelných ztrát a tím i úsporu na vytápění. Zateplovací systém ISOTEX využívá na zateplení tepelněizolační omítku ISOTEX a termokeramický nátěr ClimateCoating. Jejich aplikací na obvodové stěny domu se výrazně prodlouží životnost zateplené budovy, protože tento systém chrání stavební konstrukci před vlhkostí a atmosférickými vlivy. Fasáda domu zatepleného systémem ISOTEX je chráněna před rizikem tvorby plísní a před tvorbou mikrotrhlin, přes které by se mohla dostat do zdiva vlhkost.

Další výhodou zateplení je zlepšení tepelné pohody v zatepleném domě. Tepelněizolační omítka ISOTEX a termokeramický nátěr ClimateCoating po zateplení zvýší povrchovou teplotu vnitřní strany obvodových zdí. Před zateplením se tato teplota pohybuje okolo 13°C, podle tepelně-izolačních vlastností současného zdiva. Po zateplení kdy obvodový plášť (zdivo a zateplovací systém ISOTEX) splňuje normou požadované hodnoty, se vnitřní povrchová teplota pohybuje kolem 18°C. Za tohoto stavu zaniká nepříjemný pocit chladu vystupující z obvodových zdí a v celé místnosti je pocit tepelné pohody. Stěny ošetřené nátěrem ClimateCoating ThermoPlus mohou tuto povrchovou teplotu ještě zvýšit.

Pokud je vnitřní povrchová teplota na vnitřním povrchu zdi nízká, může se velmi snadno dostat na úroveň teploty rosného bodu, tj teploty, kdy se vzdušná vlhkost mění na vodu. V tomto případě může dojít na zdech, jejichž povrchová teplota je na nebo pod úrovní teploty rosného bodu, ke kondenzaci. Vznikají vlhká místa a je velmi pravděpodobný následný výskyt plísní. Toto riziko je vyšší na místech s nedostatečným větráním – v rozích místností nebo za nábytkem. Zateplením domu systémem ISOTEX a při aplikaci vnitřního nátěru ClimateCoating ThermoPlus je výskyt plísní prakticky vyloučen.

Zateplením domu dochází i k odstranění řady konstrukčních nedostatků, zejména o odstranění tepelných mostů (například z důvodu nekvalifikované volby tloušťky zdiva) nebo neaktivních spár.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *