18. června 2024

Zdravé bydlení

Magazín o zdravém bydlení

Porovnání úspor tepla (Polystyren vs. ClimateCoating) v obytném domě Komárno

3 min čtení

Jeden bytový dům, jedna lokalita – no dvě rozdílné technologická řešení obnovy a ochrany fasády. Část panelového domu byla zateplena polystyrenem a druhá byla ošetřena termokeramickým ochranným nátěrem ClimateCoating. Dnes se podívám na srovnání úspor tepla v horizontu pár let, které vypracovala firma dodávající teplo do dané lokality – bytového domu na Mederčské ulici v Komárně.

Dodavatel tepla: COM-therm

Firma COM-therm, spol. s r.o. se zabývá výrobou tepla a provozem distribučních sítí. Cílem společnosti je kvalitní dodávka tepelné energie pro každého spotřebitele s využitím moderních technologií tepelné energetiky. Tato firma provozuje devatenáct tepelných zdrojů, devatenáct předávacích stanic a rozsáhlou tepelnou síť města. Roční dodávka tepelné energie pro odběratele v cca 10 000 bytech je 370 000 GJ.

Největším odběratelem tepelné energie pro vytápění a teplou užitkovou vodu jsou společnost Alternativa s.r.o. a SBD Komárno. Tepelnou energii společnost dodává pro Společenství vlastníků bytů, školní a předškolní zařízení i pro obchodní síť.

Bytový dům Komárno, Mederčská ul. č. 14-20

Bytový dům na ulici Mederčská 14-20 prošel rekonstrukcí a obnovou fasády v roce 2012. O něco větší polovina nájemníků se rozhodla ošetřit svou fasádu ochranným nátěrem ClimateCoating ThermoProtect (2260 m2) a ta menší část nájemníků zvolila (v Česku i na Slovensku stále velmi populární) zateplení polystyrenem (1695 m2).

Jedná se o 2 rozdílné typy ochrany fasády, při kterých dochází k úsporám na topení. Zatímco termokeramický ochranný nátěr ClimateCoating udržuje konstantní vlhkost ve zdivu a udržuje ho v suchém stavu (z venku nepropustí vodu, no zároveň je zevnitř paropropustný), polystyrén se snaží své úspory tepla získat svou malou tepelnou vodivostí λ (součinitel tepelné vodivosti Lambda), kterou chrání plášť budovy před chladem z vnějšího prostředí.

Vyčísleny hodnoty dodávek tepla přímo od dodavatele COM-therm s.r.o.

Společnost COM-therm s.r.o. z Komárna je dodavatel tepla do bytového domu na ulici Medečská už několik let. Z tohoto důvodu COM-therm přesně ví, kolik tepla bytový dům spotřeboval za poslední roky. Možnost lokalizovat a rozdělit dodávku tepla na jednotlivé vchody bytového domu umožnilo přesně vyčíslit spotřebu tepla na část bytového domu zatepleného polystyrenem a zbylou (větší) část ošetřenou termokeramickým nátěrem ClimateCoating.

A nyní k číslům: 100% hodnotu dodávky tepla budeme brát množství dodaného tepla v roce před rekonstrukcí – t.j. rok 2011. Předpokládáme totiž, že po obnově a rekonstrukci fasády obou řešení (polystyren vs ClimateCoating) by měla spotřeba dodávky tepla klesat = měla by se dostavit úspora na vytápění.

Vypracoval: Ing. Csonka Lajos, jednatel COM-therm, spol. s r.o.

  • Zateplení polystyrenem (1695 m2) – Celková roční spotřeba 2011 = 138030 kWh = 100%. Další roky: 2012 = 136262 kWh (98,9%), 2013 = 136445 kWh (98,9%), 2014 = 121790 kWh (88,2%), 2015 = 125150 (90,7%). Průměr dodávky tepla v procentech za 4 roky: 94,2%
  • Termokeramický nátěr ClimateCoating ThermoProtect (2260 m2) – Celková roční spotřeba 2011 = 193600 kWh = 100%. Další roky: 2012 = 168400 kWh (87%), 2013 = 157500 kWh (81,4%), 2014 = 146500 kWh (75,7%), 2015 = 167000 (86,3%). Průměr dodávky tepla v procentech za 4 roky: 82,6%

Závěr

V tomto článku nebudu dělat žádné závěry a polemizovat o tom, které řešení obnovy a ochrany fasády je pro obyvatele bytových domů lepší, levnější a výhodnější. Jsem toho názoru, že v Česku i na Slovensku jsou dostatečně inteligentní lidé, kteří si dokáží utvořit vlastní názor na danou problematiku. Vždy se najdou odpůrci i zastánci jednotlivých řešení.

Jelikož se ke mně dostalo zajímavé srovnání dodávky tepla přímo od společnosti, která teplo dodává a na stejném stavebním objektu byly aplikovány dvě rozdílné technologická řešení – přišlo mi zajímavé se o tato čísla podělit s vámi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *