16. dubna 2024

Zdravé bydlení

Magazín o zdravém bydlení

Sanační omítka ISOTEX: kladivo na vlhké zdi

6 min čtení

Sanační odvlhčovací omítka ISOTEX patří k špičkovým produktům na stavebním trhu. Má mimořádně vysoký obsah vzdušných pórů (až 76%), je velmi „prodyšná“ (difuzně otevřená) a splňuje nebo překračuje i další parametry, které jsou předepsány pro sanační omítky. Tepelněizolační vlastnosti omítky tak mohou přispět k výraznému zvýšení tepelného odporu zdiva a tím spořit energii při vytápění stavebního objektu. Musíme si uvědomit, že snížením vlhkosti zdiva o 1% můžeme dosáhnout úspory na vytápění až 10%!

Jaká je příčina vlhkých zdí?

Staré zdivo, většinou bez horizontální izolace, nebo s poškozenou izolací, vlhne důsledkem vzlínání kapilární vlhkosti z půdy. Vzlínající voda obsahuje molekuly solí, které zůstávají na povrchu omítek, kde krystalizují. Navenek se to projeví jako různobarevné fleky. Samotný proces krystalizace navíc značně poškozuje omítku a ta začne časem opadávat. Druhá příčina, vyskytující se spíše ve sklepních prostorách, nebo pokud je zeď domu součástí svahu, je tlaková voda.

Proč používat sanační omítky?

  • získáte zdravější bydlení bez plísní a žluklého vzduchu
  • prodlouží se životnost stavebních konstrukcí
  • šetříte náklady na vytápění, protože suché stěny lépe izolují
  • získáte útulnější prostředí bez nevzhledných skvrn a rozpadající se omítky

Řešení problémů s vlhkostí zdiva

Cílem sanace je dosáhnout trvalého a výrazného snížení vlhkosti zdiva v rodinném domě, nadzemního i podzemního. K tomu vede řadu opatření jak vysušit vlhké zdi (vložení vodorovné hydroizolace, drenáže atp.), Vždy je však nutné použít kvalitní sanační omítky. Ty, díky svým vlastnostem, umožní odchod vlhkosti ze zdiva a to ve formě vodní páry. Nemůže tedy docházet k poškození omítek kryštalizujúcimi solemi. Díky své „prodyšnosti“ odvádějí vlhkost ze zdiva až 4x rychleji, než běžné omítky.

vlhkost-v-dome-02

Izolační a sanační omítka ISOTEX je špička v těchto produktech. V řadě parametrů je převyšuje – např. obsah vzduchových pórů je až 76%.

Tepelněizolační sanační omítky ISOTEX obsahují jako pojivo bílý cement a vápno. Tyto materiály jsou nejblíže historickým pojiva, které se používaly v minulosti na stavbách – proto je velmi vhodná pro ochranu historických památek.

Práce s omítkou ISOTEX je jednoduchá, vzhledem k velmi dobré přilnavosti není třeba používat jako první vrstvu sanace vyrovnávací maltu (špric), ani armovací síťku a lepidlo – tj omítka se nanáší přímo na očištěné zdivo, které se předem napenetruje penetračním nátěrem ClimateCoating FixPlus zředěný s vodou v poměru 1:4. Velkou výhodou omítky ISOTEX je skutečnost, že velmi rychle vyzrává, takže už po 24 hod je možné pokračovat štukováním povrchu (sanační nebo vápenný štuk) a po 48 hod je možné povrch natírat fasádním prodyšným nátěrem ClimateCoating ThermoProtect (pro rodinné a panelové domy) nebo v interiérech nátěrem ClimateCoating ThermoPlus, na ochranu historických budov a památek – ClimateCoating History.

Rychlost pracovních postupů a zkrácení technologických přestávek může významně ušetřit náklady na rekonstrukci stavebního objektu.

Postup při odstraňování vlhkosti sanační omítkou ISOTEX

Nezbytným předpokladem úspěšné sanace je odstranění stávajících mokrých omítek, barev a jiných nátěrů z zdiva. Většinou se dodržuje zásada, že k výšce viditelných stop vlhkosti se přidává jeden až jeden a půl násobek tloušťky zdiva, minimálně však půl metru nad viditelnou úrovní poškození. Odstraňují se i nasákavé materiály, kterými byly upevněny instalace, krabice nebo kabely.

Zbytky omítky je třeba odstranit tak, aby nedošlo k opětovnému pronikání vody se solemi do konstrukce v důsledku kapilárního vzlínání v zbytcích omítky. Instalace nebo kabely je následně vhodné zatmelit rychle tuhnoucí cementovou hmotou. Sanace zdiva pomáhá vyřešit problém mokrých stěn a vznikající plísni. Postup sanace se volí na základě příčiny vlhnutí a rozměrů poškození zdiva. Pak je třeba zdivo a mezery vyčistit od přesolené malty do hloubky minimálně jeden centimetr drátěným kartáčem. Následuje vyfoukání nežádoucího prachu. Před samotnou aplikací sanační omítky ISOTEX je třeba povrch stěn vyrovnat cementovými opravnými maltami. Zakryjí se tak všechny trhliny. Na styku stěny a podlahy je vhodné vytvořit plynulý přechod ve formě zaoblení. Důležité je důkladné vysušení aplikované malty, což je obvykle přibližně sedm dní.

vlhke-mury-02

Vlhké stěny poškozené vzlínající vodou

V případě sanace mokrých stěn poškozených vzlínající kapilární vlhkostí se na vlhké zdivo nanáší speciální sušící sanační omítka ISOTEX, ve které se během vysušení vytvoří velké množství difúzně otevřených mikropórů. Tyto moderní sanační omítky při aplikaci nepotřebují postřik. První vrstva sanační omítky se nanáší přímo na vlhký povrch v tloušťce 10 – 15 mm a nechá se vyschnout. Na další den se povrch navlhčí a nanese se vrstva o tloušťce do 15 mm. Celková tloušťka omítky by neměla být tenčí než 20 mm. Následně se omítka nechá vysušit. Sanační omítka ISOTEX s vysokým obsahem speciálních otevřených mikropórů slouží i na konečné vyrovnání. Nanáší se prostřednictvím plastového nebo dřevěného hladítka. Omítku následně natřeme paropropustným termokeramické nátěrem ClimateCoating ThermoProtect / ThermoPlus po přibližně 3 dnech. Termokeramický nátěr ClimateCoating (díky svým vlastnostem) dokonale vytáhne veškerou vlhkost z podkladu a udrží zdivo (i do budoucna) v suchém stavu.

Pronikání tlakové vody

Po důkladném očištění zdí a potřebném vysušení opravné cementové malty se může přistoupit k nanášení sanační omítky minimálně ve dvou vrstvách. Těsně předtím se doporučuje zaschlý povrch jemně navlhčit. Ideální je nanášet dvousložkovou flexibilní sanační omítku v první vrstvě štětkou a druhou vrstvu kovovým hladítkem. Celková tloušťka omítky by se měla pohybovat kolem dvou milimetrů.

Stěny domu by měly dýchat

Díky moderním vysoušecí a sanačním omítkám ISOTEX jsou stěny na povrchu poměrně rychle suché (přirozené proudění a výměna vzduchu v místnosti přes otevřená okna, vestavěné větrací mřížky ve dveřích, nebo přes šachty). Pokud při vysoušení stěn přirozené větrání nestačí, doporučuje se zajistit mechanické větrání místností. Účinky odvlhčování se díky mikropórů nebudou ukazovat jako poškození nátěru na povrchu omítky.

Stěny a zdi ošetřené nátěrem ClimateCoating poskytnou vaší stavbě výbornou ochranu před vlhkostí, udrží zdivo v suchém stavu a minimalizují riziko tvorby plísní a hub.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *