17. dubna 2024

Zdravé bydlení

Magazín o zdravém bydlení

Houseboat, továrna, sklep: netradiční bydlení

9 min čtení

Netradiční formy bydlení nejsou v našich končinách obzvláště vyhledávané, ale přesto jsou velmi zajímavé. Architekti se mohou v netradičních prostorách doslova vyřádit. Zkuste si proto představit bydlení v prostorách jako je houseboat, či bývalé továrny. Nebo věděli byste si představit bydlení v podzemí a vůbec při tom nemáme na mysli úkryt před vojenským útokem, ale docela útulné bydlení?

Netradiční formy bydlení se stále více dostávají do popředí, i přes již ve všech pádech skloňování hospodářské krize. Je to způsobeno především touhou po něčem jiném, touhou nějak se odlišit od průměru, prostě bydlet „trochu jinak“. Tento trend, podobně jako celou řadu novinek v oblasti nemovitostí přichází ze západních zemí pomalu k nám. Nuž chce to sice trochu odvahy, neboť představa bydlení na vodě, bývalé továrny či dokonce podzemí nemusí být každému po chuti. No najdou se jistě i tací, kteří tyto formy bydlení vidí jako dobrou alternativu oproti tradičním formám bydlení.

Houseboat – dům na vodě

Asi tou nejstarší formou netradičního bydlení je pořízení si „nemovitosti na vodě.“ Tento způsob bydlení prošel již značnou cestou a doby kdy houseboat byl především synonymem nevolnosti po rozkolísané vodě jsou již pryč. Tak jako v minulosti, tak i dnes houseboat-y slouží především jako forma rekreačního či sezónního bydlení. No najdou se i nadšenci, kteří by celoroční bydlení v houseboat-e nevyměnili za nic na světě.

Pokud se už rozhodnete pro takovou formu bydlení, je nutné na začátku si uvědomit, že pořízení si houseboat-u je trochu složitější než kupovat dům, či byt. Nuž ale velkým předpokladem je i to, že když pošilháváte po „domě na vodě“ tak nějakou „základní nemovitost“ už máte. Bydlení na vodě se v dnešní době dá již považovat za komfortní bydlení. Je to vlastně ideální místo pro trávení chvil s rodinou či přáteli a může vám sloužit jako forma letního sídla. I když tradice tohoto typu bydlení je v našich končinách v plenkách a nemá takovou tradici jako např. kanály posetém Nizozemsku, počet zájemců o tento typ bydlení stoupá i u nás.

Tak jako u klasických nemovitostech, tak i při výběru houseboat-ů jsou k dispozici různé technické možnosti a nápadité architektonické návrhy. Škála výběru je od těch nejjednodušších houseboat-ů až po ty nejluxusnější, připomínající luxusní vily.

netradicne-byvanie-02

Pokud máte seriózní zájem o koupi houseboat-u, měli byste si na začátku rozmyslet zda chcete svůj budoucí vodní přístřešek vybudovat od základu nový, nebo se dáte do rekonstrukce staršího. Pokud nemáte chuť stavět nový vodní přístřešek a řešit technické záležitosti či místo na kotvení, zvažte raději nad koupí staršího hotového houseboat-u. Nevýhodou koupě hotové stavby je, že vzhled a rozměry domu už neovlivníte. Můžete se aspoň pustit do částečné rekonstrukce. Pokud jste se rozhodli pro nový houseboat, nestačí pouze objednat samotný objekt k bydlení. Dále musíte také vybrat místo a zkontrolovat ho z hlediska maximální a minimální možné úrovně hladiny vody. Blízko kotviště by neměla chybět možnost vyprázdnění odpadních vod, či možnost prodeje pohonných hmot. Proto kvalitní technické a bezpečnostní zabezpečení by mělo jít v kombinaci s pěkným místem a komfortním interiérem houseboat-u.

Jaká je cena houseboat-u?

Starší houseboat s malou rozlohou a nutností rekonstrukčních úprav se dá koupit i za 18.000 EUR. Ceny jsou především závislé na rozměrech, použitých materiálech, či vybavení. Houseboat-y se rozdělují na statické, čili ukotvené nebo plovoucí, s vlastním pohonem. V obou případech je konstrukce složená z plovoucího tělesa (ponton nebo lodní těleso) a nástavby (kajuty). Plovoucí těleso je důležité při vyvození dostatečné vztlakové síly, aby mohl houseboat plavat a zároveň měl dostatečnou stabilitu. Samotnou stabilitu houseboat-u ovlivňuje především počasí. Dále je to těžiště a při plavání i odstředivá síla a rychlost proudění vody, či samotné osoby na palubě. Pokud jste se rozhodli vybudovat si nový houseboat, tak při jeho navrhování je třeba se obrátit na odborníka z lodní oblasti. Pevné ukotvení poskytuje větší variabilitu při výstavbě houseboat-u, přičemž pontonová konstrukce je jednodušší. Plovoucí těleso se při této variantě skládá z několika trubek, navzájem spojených do jednoho plovoucího celku pomocí výztuží. Při tomto tvaru se neklade důraz na hydrodynamický tvar.

Součástí pontonu bývá přistávací molo na kotvení lodí. Trvalé kotvení resp. vyvázání k břehu se uskutečňuje pomocí lan. Odstup, přístup a vzájemný pohyb plavidla s měnící se vodní hladinou umožňuje přístupový můstek nebo vzpěra. Nástavba statického houseboat-u se konstrukčně podobá rodinnému domu. Většinou jde o lehké dřevěné stavby, ale používají se i jiné materiály jako kovy či kompozity, jejichž stěny se skládají ze sendvičových panelů, obsahujících izolaci, podpůrné sloupy, a instalace. Samotná nástavba může být přízemní i patrová, většinou se standardním vybavením jako je obývací místnost, kuchyň, sociální zařízení a místnosti na spaní. Těleso pontonu se může využít i jako varianta pro sklepy. Houseboat má tomto prostoru často uloženou sběrnou nádobu na splaškové vody, případně čističku odpadních vod. Při této formě konstrukce však mluvíme spíše o lodi, neboť tento typ houseboat-u ji svým vzhledem a zejména tvarem ponořené části připomíná. Těleso lodě má tehdy hydrodynamický tvar a je složené převážně z obšívky a vnitřních výztuží, zaručujících dodržení tvaru. Nevýhodou bydlení v houseboat-e je, že naše zákony neumožňují majiteli přihlásit si sem trvalý pobyt. Omezení s sebou přinášejí proto několik nepříjemností. Využitelnost houseboat-ů je ohrožována například i povodněmi, proti nimž se navíc nelze ochránit prostřednictvím pojišťoven. Takže suma sumárum, houseboat je tedy spíše imageová záležitost pro romantiky, pro které je netradiční bydlení u vody přímo smyslem života.

Bydlení v továrně – bývalé průmyslové prostory jsou přitažlivé

Co se týče netradičních forem bydlení, tak kromě „vody“, se lidé rádi stěhují i do prostor, které sloužily zcela jinému účelu než bydlení. Ve velkých městech se slavnou industriální historií začali proto rekonstruovat staré továrny. Tam kde někdy byly velké stroje jsou dnes obytné prostory se zajímavou architekturou. Tento trend přestavby továrních prostor na byty dostal i své pomenování – lofty. Pro velká města je dnes charakteristická řada opuštěných továren a manufaktur, tzv. brownfields. Nacházejí se často v atraktivních lokalitách, kde volné pozemky prakticky vůbec neexistují. Ve své podstatě existují dvě cesty, jak se s takovým stavbami vypořádat. Jednou možností je vše zbourat a začít stavět znovu. Druhou možností, zajímavější je udržení takové stavby. Jejich rozmach v západní Evropě je postaven především na nižší ceně než za klasický byt.

netradicne-byvanie-03

netradicne-byvanie-04

Byt v přestavěné továrně je dnes v podstatě jediná možnost, jak si koupit nemovitost téměř v centru za přijatelné peníze a ve městech jako Londýn či jiných metropolích to platí dvojnásob. Lofty vznikají v bývalých továrních halách a mají často luxusní podobu. Navzdory jejich luxusnímu interiéru si zachovávají industriální vzhled, což nemusí každému člověku toužícímu po vlastní nemovitosti vyhovovat. Pokud však preferujete takovýto styl tak není co řešit. Pokud se k tomu přidá touha po otevřených prostorách, ty vám poskytnou nevídané možnosti a jejich řešení bývají velmi originální. Ne všechny bývalé továrny jsou však pro takovou přestavbu vhodné. Například budovy, které původně sloužily strojírenskému průmyslu, bývají velmi kontaminované a v takovém případě je lepší je využít na kanceláře nebo na výstavbu obchodního centra. Nedostatek vhodných objektů řeší tzv. „Kvazilofty“, nové budovy ve stylu starých továren. U nás však taková forma bydlení je stále jen v rovině úvah, kde by mohly takové lofty vzniknout. Jejich realizaci kromě finanční krize a následným poklesem prodeje nemovitostí je zde obava i z přílišné konzervativnosti v představách o bydlení v hlavách Čechů. Např. v hlavním městě Praze je velmi oblíbenou částí s budoucími Loft městská část Holešovice. V budoucnu zde má vyrůst mnoho nových bytů, návrat restaurací, firem i služeb a miliardové investice mají změnit Holešovice k nepoznání již do roku 2015. Zajímavým projektem je revitalizace holešovického přístavu.

Bydlení v podzemí – ušetřené náklady na energie a údržbu

Mezi další formy netradičního bydlení patří i tzv. bydlení pod zemí. Jde o formu bydlení, která je populární hlavně mezi lidmi, kteří hledají co nejtěsnější symbiózu nemovitosti a přírody. Takto zvolená stavba není především vystavena zátěži větru a deště. Rodinný dům v „podzemí“ je především staticky nejpevnější konstrukcí z oblasti rodinných domů, která snáší zemětřesení a běžné konvenční nárazy. Asi tím nejpodstatnějším účelem výstavby těchto domovů je co nejvíce minimalizovat náklady na energetickou náročnost, která jde majitelem „tradičních nemovitostí“ ven krkem. Konstrukční systém domovů v podzemí totiž není vystaven neustálým teplotním výkyvům. Proto jeho nárok na roztažnost materiálů je minimální. Tím pádem je maximálně snížen vznik destrukčních trhlin a vnější stěny nejsou zároveň podchlazovány mrazy.

netradicne-byvanie-05

Stavbu po jejím ukončení není nutné dodatečně zateplovat, protože ji chrání vrstva zeminy. V interiéru je po celý rok prakticky stála mikroklima, která je dána přirozenými vlastnostmi podzemí. Téměř na 90% je využita plocha pozemku pro zeleň a volný čas. Po celý rok jsou v interiéru minimálně teplotní výkyvy. Podzemní dům neohromí vnější krásou a těžko ním dáte najevo „svou velikost majetku.“ U tohoto typu bydlení zaujmete dříve svou výjimečností, nekonvenčním, ekologickým a ekonomickým myšlením, protože úspora na průběžné údržbě exteriéru domu tvoří prakticky až 60-90% běžných nákladů. Chybí vám totiž střecha, klempířské doplňky a přibližně 80% fasády. Mezi hlavní nevýhody takového typu obydlí patří zase cena projektu. Ta je totiž oproti běžným katalogovým domem 5 až více násobná, a závisí podle rozsahu díla. Také dodatečné stavební úpravy interiéru a exteriéru domu jsou prakticky nemožné. Pomalejší je i výstavba kvůli mokrým procesům, protože stavbu je třeba pořádně provětrat a přesušit, alespoň 2-3 měsíce po úplném dokončení.

Nuž bydlení netradičním způsobem má své kouzlo a pro mnohé lidi je přímo výzvou. Pokud si někdo zvolí jako formu bydlení byt v předělané továrně, nebo svůj rodinný dům si představuje zabudovaný v podzemí, určitě bude v Česku pionýrem v této oblasti, nuže ale jak se říká proti gustu žádný dišputát. Takže pokud se jednou rozhodnete pro takovýto styl bydlení, vaše rozhodnutí by mělo být kombinací rozvážnosti a chuti pustit se do něčeho nekonvenčních.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *