23. února 2024

Zdravé bydlení

Magazín o zdravém bydlení

Chcete zateplit svůj dům? Poradíme, jak na to

7 min čtení
Zateplení domu přináší nejen snížení nákladů na vytápění a klimatizaci, ale často je s ním spojeno i mnoho práce a papírování.

Chcete zateplit svůj dům? Poradíme, jak na to

Zateplení domu přináší nejen snížení nákladů na vytápění a klimatizaci, ale často je s ním spojeno i mnoho práce a papírování. Důležitou součástí procesu je také rozhodnutí o správném řešení, protože na výběr je několik možností a každá z nich má své výhody a nevýhody. Pokusíme se vám poradit, jak zateplit váš dům.

Co je třeba udělat před zateplením domu?

Dobré rozhodnutí na schůzi vlastníků bytů o zlepšení tepelné ochrany stavebních konstrukcí je prvním krokem k vlastní renovaci vašeho bytového domu. Poté je třeba zjistit skutečný stav stavebních konstrukcí, určit postup pro odstranění nedostatků a stanovit odhadované náklady. Právě toto stanovení priorit nebude zrovna nejjednodušší fází realizace konečného cíle, protože téměř každý obyvatel domu bude mít o rekonstrukci své vlastní představy, nemluvě o tom, jak ji financovat. V tomto ohledu je proto nejlepší obrátit se na začátku na správce, který by se měl následně obrátit na odborníky v oblasti zateplování budov.

Izolační systémy se liší svým charakterem působení. V zásadě jsou známy tři principy izolačních systémů. Jedná se o kontaktní, sádrové (propustné) a odvětrávané systémy. Kromě fyzické povahy se liší také složením a cenou. Pro montované stavby jsou dostatečné a vhodné kontaktní zateplovací systémy, které na stavební trh dodává několik firem. Při výběru by vám tyto společnosti měly předložit doklady o splnění požadavků. Tyto požadavky jsou definovány právními a technickými předpisy. Podstatné je, že systémy, pro které byl vydán doklad o shodě, musí být použity v izolaci. Dalším důležitým aspektem je zohlednění vlastností stavebních konstrukcí obytného domu při návrhu projektové dokumentace izolace. Tato projektová dokumentace bude sloužit jako podklad i po skončení životnosti izolace (předpokládaná životnost je většinou 30 let). Podle ETAG 004 – metodického předpisu pro evropskou technickou certifikaci musí kontaktní tepelně izolační systémy v Evropské unii vykazovat životnost nejméně 25 let. Aby se při tomto typu renovace minimalizovaly budoucí škody, je nutné již na začátku navrhnout izolaci budovy.

Chcete zateplit svůj dům? Poradíme, jak na to

Vypracování projektu izolace

Papírový projekt je ve smyslu všech předpisů, z nichž vychází stavební zákon, projektovou dokumentací. Jak již bylo zmíněno, otázka, kolik peněz je třeba investovat, je pravděpodobně nejsložitější. Této otázce by mělo předcházet, co by měla projektová dokumentace obsahovat a v jaké kvalitě by měla být zpracována. Stejně jako v mnoha jiných případech nemusí být nejlevnější nejlepší. Samozřejmě to může být i naopak. Pokud se však jedná o prohlídku objektu, vypracování znaleckého posudku, návrh zateplovacího systému a tloušťky tepelné izolace na základě tepelně technického posouzení s doložením hygienických a energetických kritérií, případně statického posudku, projektu požární bezpečnosti, projektu organizace výstavby, rozpočtu a samozřejmě souboru výkresů včetně detailů a návrhu na provedení výztužné vrstvy včetně barevného či architektonického řešení, je nutné hovořit o částce v řádu 100 000 Sk. Je třeba zdůraznit, že projektant přebírá odpovědnost za návrh a zajištění funkčních vlastností zateplených stavebních konstrukcí po celou dobu životnosti zateplení budovy.

Z jakých izolačních systémů si můžeme vybrat?

Kontaktní izolační systémy mají jako povrchovou úpravu omítku. Proto se na ně vztahují stejné podmínky údržby jako na jakoukoli jinou povrchovou úpravu. Případné praskliny je samozřejmě nutné ošetřit a po 15 letech lze očekávat nutnost větších oprav, včetně obnovy barevného vzhledu. Snížení spotřeby tepla je pouze jedním z příznivých účinků izolace. Každé snížení teploty vnitřního vzduchu při zachování původního stavu s sebou přináší zvýraznění vlivu tepelných mostů a vznik hygienických nedostatků – plísní. Samotný zásah do otopné soustavy není řešením problémů stavebních konstrukcí panelových i zděných domů. Řešením není ani instalace kvalitních dveřních otvorů. Nejvhodnějším řešením je komplexní renovace bytových domů.

Chcete zateplit svůj dům? Poradíme, jak na to

Omítkový zateplovací systém ISOTEX

Není pochyb o tom, že kontaktní zateplovací systém (polystyren, minerální vlna) pomůže každému domu zlepšit tepelný odpor. Doporučil bych však sádrový izolační systém ISOTEX. Proč?

Omítkový izolační systém ISOTEX se skládá z tepelně izolační omítky ISOTEX a termokeramického nátěru ClimateCoating. Společně tvoří tepelně izolační systém s vynikajícími vlastnostmi a dlouhou životností. Tepelněizolační omítka ISOTEX ve spolupráci s nátěrem ClimateCoating vám poskytne plnou ochranu před všemi atmosférickými vlivy a vytvoří inovativní tepelněizolační systém, který předčí vaše očekávání.

Jaké jsou tedy hlavní výhody izolačního systému ISOTEX a proč je lepší než polystyren?

Zateplovací systém ISOTEX

1. Funkční životnost izolačního systému

Izolační systém ISOTEX má velmi dlouhou životnost (nejméně 30 let), což je dáno především použitými materiály. Díky tomu, že klasický polystyren nebo minerální vata byly nahrazeny tepelněizolační omítkou, která se nanáší přímo na zdivo bez zbytečného kotvení a spár, je vnější fasáda dokonale odolná proti mechanickému poškození. Abyste takovou izolaci zničili, museli byste pravděpodobně vzít kladivo a odštípnout omítku z fasády.

Důležitější však je, že tento izolační systém funguje a chrání stavební konstrukci po celou dobu její životnosti a přispívá k úsporám energie v budově.

2. Vynikající ochrana stavební konstrukce

Tepelný nátěr ClimateCoating udržuje stěny suché a odvádí přebytečnou vlhkost. Díky termokeramické membráně zabraňuje pronikání vlhkosti do zdiva a minimalizuje riziko vzniku mikrotrhlin na fasádě, kterými by se do zdiva mohla dostat dešťová voda. Povlak ClimateCoating zajišťuje teplotní stabilitu, a tím zabraňuje degradaci (vzniku trhlin) zdiva nebo stěn v důsledku vysokých teplotních rozdílů a výrazně zabraňuje stárnutí a zvětrávání stavebních konstrukcí. Izolační systém ISOTEX tak vytváří dokonalou ochranu stavební konstrukce.

3. Snižuje riziko vzniku plísní a řas na fasádě.

Díky jedinečným vlastnostem tepelněizolační omítky ISOTEX a nanotechnologii v termokeramickém nátěru ClimateCoating zajišťuje zateplovací systém ISOTEX regulaci vlhkosti ve zdivu (udržuje ho stále suché = hřeje pouze „suchá vrstva“). Koeficient nasákavosti je menší než 3 % za 120 dní ve vodě a díky svým difuzním vlastnostem – součinitel propustnosti vodní páry μ < 8 (EN 174) – pomáhá rychle odvádět vlhkost, čímž minimalizuje riziko vzniku plísní a řas na povrchu i uvnitř stavební konstrukce.

4. Izolační systém ISOTEX je paropropustný

Obě složky použité v tepelněizolačním systému ISOTEX (tepelná omítka ISOTEX a termosetový nátěr ClimateCoating) jsou paropropustné – to znamená, že propouštějí vodní páru, ale zároveň zabraňují pronikání dešťové vody a vlhkosti do zdiva. V praxi to znamená, že váš dům bude „dýchat“ a nebude zabalen v igelitovém pytli, jako je tomu v případě použití polystyrenu.

5. Minimální zatížení stavební konstrukce

Nízká objemová hmotnost tepelněizolační omítky ISOTEX (pouze 7,0 kg/m2) a absence kotvení, které by oslabovalo stavební konstrukci a vytvářelo tepelné mosty, způsobuje minimální zatížení tepelněizolačního systému ISOTEX na stavební konstrukci.

Aplikace tepelněizolační omítkové směsi ISOTEX vyžaduje minimální úsilí, většinou se nanáší ve dvou vrstvách bez výztužné síťoviny, což výrazně zkracuje časový rozsah stavebních prací.

6. Žádná hygienická rizika

Moderní materiály na bázi keramiky použité v zateplovacím systému ISOTEX nepředstavují žádné hygienické riziko – právě naopak: snižují riziko vzniku plísní na fasádě, udržují stěny suché a nevytvářejí tak živnou půdu pro růst plísní, které by způsobovaly nemoci a alergie.

Pokud se chcete o izolačním systému ISOTEX dozvědět více, zde najdete odkazy na další články:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *