16. dubna 2024

Zdravé bydlení

Magazín o zdravém bydlení

Hořlavost kontaktních zateplovacích systémů

6 min čtení

O (ne)hořlavosti pěnového nebo expandovaného polystyrenu (EPS) se toho napsalo už mnoho – výrobci a prodejci polystyrenu tvrdí, že je „nehořlavý“, ostatní se opírají o štítek výrobce, kde podle státní normy ČSN EN 13501-1 (třída reakce na oheň ) dosahuje expandovaný polystyren třídu E (hořlavý).

Dovolím si citovat vyjádření asociace APPO SR, která reagovala na článek: Expandovaný polystyren jako izolace ve vnějších kontaktních tepelně izolačních systémech (ETICS) „, od autora: Ing. Juraj Akuratný. (www.tzbportal.sk, úplné znění článku).

Asociace APPO SR (www.appo.sk) vznikla v roce 2006. Jejím hlavním posláním je neustálé zvyšování kvality protipožární ochrany budov při jejich výstavbě, užívání a rekonstrukci, a tím i zvyšování ochrany uživatelů budov a majetku. Důležitou součástí tohoto procesu je kvalita správného zhotovování konstrukcí staveb s požadavky na požární bezpečnost.

Asociace pasivní požární ochrany Slovenské Republiky (APPO SR) upozorňuje odbornou veřejnost na nepravdivé a zavádějící informace v uvedeném článku.

Pro správné zabudování stavebních výrobků do staveb v SR je nutné, aby výrobci stavebních výrobků a jejich komponentů poskytly projektantům, stavebníkům a orgánům dozoru informace požadované právními předpisy Slovenské Republiky. Deklarované informace slouží mimo jiné k určení, zda daný materiál, výrobek, nebo konstrukční systém budovy jsou hořlavé nebo nehořlavé.

horlavost-polystyrenu-02

Obr: Požár ve francouzském městě Dijon s tragickými následky. Podle velitele zásahu (Commander Jean-Louis Marc pro tiskovou agenturu France-Presse) se zdá, že tepelná izolace obvodového pláště budovy přispěla k šíření požáru a vytvořila velké množství kouře. Požár vznikl v nočních hodinách v kontejneru na odpadky a rychle se rozšířil na stěnu budovy.

APPO SR odmítá jakoukoli relativizaci a zlehčování těchto pojmů z důvodu, že zařazení stavebních výrobků do těchto kategorií má zásadní vliv na to, v jaké aplikaci je možné tyto výrobky použít na stavbách v SR z hlediska obecně závazných právních předpisů.

V případě expandovaného polystyrenu (EPS) na tepelnou izolaci budov, jakož i kontaktního zateplovacího systému (ETICS), kde je EPS použit, je jednou ze základních deklarovaných vlastností třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1. Expandovaný polystyren (EPS) typicky dosahuje třídy E a zateplovací systém na jeho bázi třídu B-s1, d0. V smyslu platné ČSN EN 13501-1 jsou to tedy výrobky hořlavé.

Autor přirovnává vlastnosti EPS k minerální vlně. Minerální vlna jako tepelněizolační výrobek pro kontaktní zateplovací systémy typicky dosahuje třídy A1 a kontaktní zateplovací systém (ETICS) zhotovený na její bázi typicky dosahuje třídy A2-s1, d0. Dle ČSN EN 13501-1 jsou tyto výrobky nehořlavé.

Ing. Juraj Akuratný rozvádí problematiku stavu konečného použití, zapomíná však uvést, že výrobci stavebních výrobků, včetně všech druhů tepelných izolací, jsou v první řadě povinni deklarovat třídu reakce na oheň výrobku tak, jak se uvádí na trh, tedy samotné izolační desky. Tento údaj se musí povinně uvést na označení CE a v Prohlášení o shodě.

horlavost-polystyrenu-03

Autor správně poukazuje na problematiku kvality provádění kontaktních zateplovacích systémů, když uvádí, že: „Podmínkou pro získání takových výsledků je provedení ETICS podle platné a hlavně správné technické dokumentace s řešením velmi důležitých detailů, na které se bohužel při realizaci často zapomíná.“ Pokud opravdu dochází k tomu, že určité druhy hořlavých stavebních konstrukcí se často zhotovují způsobem, který je v rozporu s technickými požadavky na jejich bezpečné používání, jde o celospolečenský problém který je nutné řešit. Každý takový případ je závažným porušením právních předpisů a možným ohrožením bezpečnosti obyvatel těchto budov.

APPO SR nepovažuje za vhodné věnovat se v této době rozebírání problematiky bývalého systému hodnocení stupně hořlavosti stavebních hmot, protože tento systém se v SR nepoužívá již více než 4 roky a odborná veřejnost je s tímto stavem dostatečně seznámena. K určení toho, zda stavební výrobek je hořlavý nebo ne, se od 1.1.2008 používá výlučně třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1. To, na jakou aplikaci je možné daný výrobek nebo sestavu použít, určují právní předpisy, zejména Vyhláška MV ČR č. 94/2004 Z.z. v platném znění. K určení požární bezpečnosti u změn staveb, které byly navrženy před vstupem této vyhlášky, platí ČSN 73 0834 a související normy. Tyto předpisy určují to, zda v dané aplikaci je možné použít určitý, hořlavý nebo nehořlavý, stavební výrobek, tedy i to, v jakých aplikacích se použití hořlavých výrobků považuje za bezpečné. Stejně existuje celá řada aplikací, kde hořlavé výrobky v konstrukcích staveb není možné použít.

O tom, jaké škody může zateplení polystyrenem způsobit si můžete přečíst v následujícím článku. V něm je vložené video, které autenticky zachycuje požár v panelovém domě ve Francii – požár se po fasádě velmi rychle rozšířil na další patra.

Poznámka: Nelíbí se vám zateplit svůj vlastní dům polystyrenem a chcete kontaktní zateplení? Použijte raději minerální vatu. Hledáte jiné řešení jako zateplit dům nebo vás trápí plísně na fasádě? Podívejte se na tepelněizolační omítku ISOTEX, zateplovací systém ISOTEX nebo na termokeramický nátěr ClimateCoating.

Zateplovací systém ISOTEX má řadu výhod – má dlouhou životnost, je paropropustný, chrání fasádu před vlhkostí, snižuje riziko tvorby plísní a vykazuje ne malé energetické úspory na vytápění. Navíc neobsahuje žádné škodlivé látky, jako pěnový polystyren.

Je jen na Vás, pro který zateplovací systém se rozhodnete – v domě budete bydlet Vy.

Proč zvolit zateplovací systém ISOTEX® ? Jaké jsou jeho hlavní výhody?

  • Minimální funkční životnost 30 let
  • Výrazná energetická úspora na vytápění a klimatizaci (15-40%)
  • Vysoká ochrana zdiva vůči povětrnostním vlivům (bez tvorby zelených řas, hub a plísní)
  • Vysoká účinnost odstranění vlhkosti ze zdiva po odstranění příčiny
  • Aplikace bez porušení zdiva (žádné kotvení)
  • Jednoduché zpracování
  • Nízká hmotnost systému: 7,0 kg / m2
  • Ekologický materiál
  • Rychlá aplikace
  • Systém tepelné ochrany ISOTEX / ClimateCoating® je lepší než kontaktní zateplovací systémy

Další články o omítkovém zateplovacím systému ISOTEX® :

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *