18. června 2024

Zdravé bydlení

Magazín o zdravém bydlení

Zateplení polystyrenem: izolujeme hořlavým materiálem

7 min čtení

Díky úsilí výrobců a prodejců polystyrenu, snahám odborníků a novinářů – slovo „polystyren“ je pro nás ekvivalentem slov „tepelná izolace budov.“ Slyšíme jen chválu na masové použití polystyrenu a nevěnujeme pozornost krátké zmínce na štítku produktu: „Třída nebezpečí požáru E“ (maximální! – pozn. autora).

Taková drobnost, jako „při spalování je toxický” – není diskutována ve veřejném tisku. Lidé nechtějí naslouchat informaci o zhoršujícím se ovzduší v panelových domech, o hromadném výskytu plísní v bytech, o prudkém vzestupu alergických, astmatických a zcela nových plicních onemocnění, nechtějí se zamyslet o příčinách. Poslouchají, ale neslyší.

Připomenu tragédii v prosinci 2009 v ruském městě Perm v nočním klubu „Chromý kůň“. Tam, při oslavě výročí klubu, byla použita pyrotechnika v místnosti, což vyvolalo vzplanutí polystyrénové izolace stropu a plastové dekorace zdí a kouř. V klubu vznikla panika a tlačenice. Přímo během požáru a ihned poté v důsledku popálení, otravy vysoce toxickým kouřem a ušlapáním zahynulo 111 lidí. V následujících dnech v nemocnici zemřelo 45 dalších. Dle úsudku vyšetřovací komise oběti požáru zemřeli na otravu oxidem uhelnatým, spalinami z polystyrenu a plastů.

Otevřu internetový článek „Polystyren“ ve Wikipedii. Tam vůbec nerozebírají požáru nebezpečné vlastnosti materiálu. Na rozdíl od české verze, v ruském článku o polystyrenu z Wikipedie velmi podrobně rozebírají zmíněné vlastnosti. Abychom vyplnili čtenářům vzniklou mezeru v informacích, nabízíme překlad z ruštiny jednotlivých fragmentů z článku “Penopolistirol”.

Polystyren je hořlavým materiálem. Teplota vznícení: 310°C – 335°C. Začne hořet od plamene sirky (teplota plamene sirky- 650°C – 835°C). Hoří v roztaveném stavu a vyzařuje velké množství tepla. Specifické spalné teplo polystyrenu je 39,4 až 41,6 MJ/kg, což je 4,3 krát vyšší než u borového dřeva přirozené vlhkosti a zhruba odpovídá spalnému teplu benzínu. Lineární rychlost šíření ohně povrchem polystyrenu je 1 cm/sec, a to je 1,5 – 2 krát rychleji šíření požáru suchým dřevem, což vysvětluje extrémně vysokou rychlost šíření požáru v budovách, tepelně izolovaných pěnovým polystyrenem. Specifická hmotná rychlost šíření požáru u polystyrenu je 2.19 kg/min.m2, což zhruba odpovídá číslům vypalováni ropy.

Hořící polystyren je doprovázen hojným vyloučením (267 m3/m3) hustého černého kouře. Produkty hoření jsou toxické. Hořící polystyren je skoro podoben hořícímu napalmu (rychlost hoření je cca 10,5 m/min).

Bytový dům Frenštát pod Radhoštěm - “nehořlavý polystyren” na zatepleném domě pěkně vyhořel
Bytový dům Frenštát pod Radhoštěm – “nehořlavý polystyren” na zatepleném domě pěkně vyhořel

Zateplení pěnovým polystyrenem je velkým problémem z hlediska požární bezpečnosti

Vedoucí ruského ministerstva krizových situací Sergej Šojgu ve svém projevu ve Státní dumě 21. 04. 2010 prohlásil nepřípustnost použití pěnového polystyrenu pro zateplení bytových domů a zdůraznil, že podle mnoha odborníků je polystyren velkým problémem z hlediska požární bezpečnosti.

Státní požární ochrana Polska má za 4 roky zdokumentováno 117 případů ohně na vnějších fasádách budov zaizolovaných polystyrenem. V 67 procentech případů oheň způsobil potíže při záchraně osob a materiál fasád usnadnil přestup ohně z jednoho patra do druhého. V 13 procentech požárů se oheň šířil ze stěn až na střechu.

21.4.2005 v Berlíně v důsledku vznícení televize se oheň šířil vnějším povrchem fasády zateplené polystyrenem. Během několika minut se oheň rozšířil na celou budovu. V Německu po tomto případu bylo nařízeno omezení používání polystyrenu pro tepelnou izolaci obytných budov nad 22 metru. Vyšetřování příčiny požáru dospělo k závěru, že za rychlé (během asi 20 minut) šíření požáru v Berlíně od třetího do šestého patra může několik faktorů: pozdní oznámení požáru, nedostatek automatické požární signalizace a hasicích přístrojů v domě, dřevěné bednění stěn, stropu a vnější izolace, využití polystyrenu ve vnější izolaci budov, nedostatek v tepelné izolaci rozrážek a mezipatrových zón z nehořlavého materiálu.

Profesor Boris Batalin, DSc., pan předseda komise šetření energie Ruské asociace stavebních inženýrů Lev Evseev, DSc., Vladimír Savin, DSc. tvrdí:

 • Bohužel výrobci polystyrenu, jejich obchodní partneři, jakož i podporující jej vládní představitelé nepřestávají tvrdit, že polystyren je naprosto dokonalý izolační materiál. Lze pochopit tyto lidi: uznat, že jejich výrobky jsou škodlivé pro zdraví spotřebitele by bylo snadné a jednoduché, pokud by tyto produkty nebyly podporovány „kufry“ s penězi, akciemi, dividendy. To je důvodem častých a zcela nepodložených rozhlasových tvrzení o ekologické nezávadnosti, o neuvěřitelně dlouhé životnosti polystyrenu. Nezáleží na tom, že tyto pohádky nejsou potvrzené žádným vědeckým výzkumem, výsledky testů.
 • Polystyren má tři negativní vlastnosti vyplývající z jeho podstaty, se kterými musíme být opatrní, musíme chápat tyto procesy. Za prvé je to nebezpečí požáru, za druhé krátká životnost, a za třetí je to nebezpečí k životnímu prostředí. Tyto vlastnosti vyžadují další výzkum.
 • Považujeme za nemorální, když zákazník nakupuje polystyren, používá ho k zateplení budov a přitom nedostává kompletní informace o jeho negativních vlastnostech.

Použitím polystyrénu ve stavebnictví je vážně znepokojena i vědecká veřejnost. 21. dubna 2010 se v Penzenské Státní Univerzitě architektury a stavitelství konala Xl. Mezinárodní vědecká-praktická konference „Problematika energetické účinnosti a životního prostředí v průmyslových a bytových komplexech”. Vědci z 12-ti vysokých státních škol architektury a stavitelství na základě výsledku konference přijali společná doporučení, která zní:

 • Bod 4. Uznat použití tepelně izolačních materiálů na základě polystyrenu nebezpečným pro životní prostředí. Nedoporučujeme projektantům a stavebním společnostem používat polystyren jako izolace budov a staveb s trvalou přítomností lidí.

Video: Požár v panelovém domě se díky „nehořlavé polystyrenu“ rychle rozšířil na další patra.

Stav po požáru budov zateplených polystyrenem

Polystyren má nízkou tepelnou odolnost a při teplotách již nad 80°C začíná nenávratně ztrácet tvar (tepelná odolnost dle Martense 80°C). Přidáním antipyrenu do polystyrenu se snižuje pravděpodobnost náhodného požáru, ale nemá to žádný vliv na tepelnou odolnost. Proto hlavní nebezpečí pro konstrukci zdí zateplené polystyrénem spočívá v tom, že 2-hodinové působení tepla v rozmezí 100-110°C má za výsledek téměř úplnou destrukci polystyrenu s 3 až 5 násobným úbytkem jeho objemu. Dokonce i malý lokální požár v jednotlivém bytě (vznícení televize) během několika minut je schopen rozehřát vzduch v místnosti na 800 až 900°C. V důsledku toho vzniklá tepelná vlna může zničit izolaci z polystyrenu skoro u celé budovy. Přitom naprosto nedotčené ohněm zdi sousedních bytů absorbují část zplodin polystyrenu a zůstávají trvale znečištěné a nevhodné pro další použití (převýšeni MPK styrenu – 250krát, ethylbenzenu 17krát).

Vysokou toxicitu zplodin pěnového polystyrenu jasně prokázal oheň v klubu „Chromý kůň“. „Oheň tam zašlehal jen 3 minuty, což klubu prakticky nebylo na škodu, stoly vypadaly čerstvě nachystané s bílými ubrousky beze změny, příbory, potravinami. Dřevěný nábytek nebyl spálený, ale byl pokryt sazemi. Oheň samostatně uhasl před příjezdem hasičů, kteří dlouho nemohli pochopit, jak 3-minutový oheň mohl zabít tolik lidí”.

Jak tomu říkají Američané: „No comment“.

Autor: Ing. Halina Bogdanovičová, CSc.

Poznámka: Nelíbí se vám zateplit svůj vlastní dům polystyrenem a chcete kontaktní zateplení? Použijte raději minerální vatu. Hledáte jiné řešení jako zateplit dům nebo vás trápí plísně na fasádě? Podívejte se na tepelněizolační omítku ISOTEX, zateplovací systém ISOTEX nebo na termokeramický nátěr ClimateCoating.

Zateplovací systém ISOTEX má řadu výhod – má dlouhou životnost, je paropropustný, chrání fasádu před vlhkostí, snižuje riziko tvorby plísní a vykazuje ne malé energetické úspory na vytápění. Navíc neobsahuje žádné škodlivé látky, jako pěnový polystyren.

Je jen na Vás, pro který zateplovací systém se rozhodnete – v domě budete bydlet Vy.

Proč zvolit zateplovací systém ISOTEX® ? Jaké jsou jeho hlavní výhody?

 • Minimální funkční životnost 30 let
 • Výrazná energetická úspora na vytápění a klimatizaci (15-40%)
 • Vysoká ochrana zdiva vůči povětrnostním vlivům (bez tvorby zelených řas, hub a plísní)
 • Vysoká účinnost odstranění vlhkosti ze zdiva po odstranění příčiny
 • Aplikace bez porušení zdiva (žádné kotvení)
 • Jednoduché zpracování
 • Nízká hmotnost systému: 7,0 kg / m2
 • Ekologický materiál
 • Rychlá aplikace
 • Systém tepelné ochrany ISOTEX / ClimateCoating je lepší než kontaktní zateplovací systémy

Další články o omítkovém zateplovacím systému ISOTEX® :

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *