17. dubna 2024

Zdravé bydlení

Magazín o zdravém bydlení

Ochrana proti korozi s nátěrem ClimateCoating IndustrySpecial

2 min čtení

Každá kovová konstrukce by měla mít ochranu proti korozi – nátěr, který by odolal nepříznivým povětrnostním vlivům. Déšť, sníh, mráz a vítr postupně nahlodává povrch konstrukce, až začne korodovat – čímž se celá konstrukce oslabuje.

Jedním z takových nátěrů je i ClimateCoating. Ten, díky svému složení a termokeramické membráně – účinně bojuje s korozí i v těch nejdrsnějších klimatických podmínkách. Keramická vrstva nátěru zůstane nepoškozená, protože je elastická a nevznikají v ní mikrotrhlinky – a to ani při silném mrazu, nebo když je kovová konstrukce vystavena silnému slunečnímu záření.

Flexibilní a elastická vrstva keramiky vytváří účinnou ochranu kovových konstrukcí proti korozi. Minimalizuje tak negativní vlivy – jako jsou soli, kyseliny, zásady. Toho je dosaženo keramickou membránou, kterou tvoří miliony dutých keramických kuliček, které účinně chrání kovovou konstrukci před korozí.

Co je koroze a jak vzniká?

Korozí nazýváme chemické změny, kterými se mění povrch kovů. Koroze je samovolné, postupné rozrušení (poškozování, znehodnocování) kovů nebo nekovových organických nebo anorganických materiálů (např. horniny či plastu) vlivem chemické, elektrochemické či biochemické reakce s okolním prostředím. V užším smyslu se koroze týká pouze kovových materiálů. Nejznámější forma koroze je rezivění.

Koroze může probíhat v atmosféře nebo jiných plynech, ve vodě a jiných kapalinách, zeminách a různých chemických látkách, které jsou s materiálem v styku. Toto rozrušování se může projevovat různě, od změny vzhledu až po úplný rozpad celistvosti. Výsledkem koroze je úbytek materiálu, což má za následek snížení pevnosti dané součástky a zhoršení jejích vlastností.

Podle přítomnosti elektrického proudu můžeme hovořit o:

  • chemické oxidaci
  • elektrochemické oxidaci

Pokud se na povrchu kovů vytvoří oxidická vrstva, která chrání kov před další korozí, tak nemluvíme o korozi, ale o pasivaci procesu (např. hliník).

Chemická koroze – jde o oxidaci kovu, nepůsobí a nevzniká zde elektrický proud. Jedním z nejdůležitějších faktorů, od kterého závisí, zda vzniklá vrstva má ochranný charakter, je poměr VMV / VA <1 kde VMV je molekulární objem ochranné sloučeniny a VA aformárny objem korodující sloučeniny.

Jak se chránit proti korozi?

Proti korozi je dobré potáhnout základní materiál povlakem odolným vůči korozi. Tento ochranný povlak nazýváme také antikorozní nátěr. Dlouhodobější ochranu proti korozi poskytne i mazací tuk, který se však po čase znečistí prachem. Vynikající ochranu poskytne i barva (základní nátěr), ale pokud se poškodí nátěr, k poškozeným místům může proniknout kyslík a vlhkost a začne se koroze, která může proniknout i pod neporušený nátěr a způsobí ještě mnohem větší škody. V současnosti se vyrábějí i takové barvy, které lze nanášet na rezavé železné předměty. Barva tak chemicky reaguje s rzí.

Kovy se často chrání tím, že se galvanicky upraví nanesením tenké vrstvy kovu (pochromování, pozlacení, poniklování). Kovy se tak pokrývají vrstvou jiného kovu, který obohatí kov (který je pod vrstvou) o jednu či více vlastností. Například některé automobilové součástky se nejprve pokovujou niklem a pak chromem. Tak se zabrání rezivění a ocelovým součástkám to dodá atraktivní a tvrdou povrchovou úpravu. Mnohé ocelové součástky jako plechy, matky či dráty se potahují zinkem. Tento proces se nazývá galvanizace (pozinkování).

Doma nejčastěji lze pozorovat koroze jako rezivění železa (rezaví ploty, střechy, některé části auta nebo traktoru, ale i jiné předměty z kovů, které nejsou natřeny barvou), ale také na stříbrných náušnicích, které nepříjemně zčernají.

ClimateCoating účinně chrání halu vůči korozi a agresivním chemikáliím

Na obrázku můžete vidět halu firmy z těžebního průmyslu postavenou z kovové konstrukce, ve které se skladovaly různé chemikálie urychlující proces koroze. Majitelé společnosti se pokoušeli vyřešit tento problém s korozí a jako účinný ochranný nátěr proti korozi si zvolili ClimateCoating IndustrySpecial.

ochrana-pred-koroziou-02

O dva roky později byla stále keramická membrána ClimateCoating zachována a kov díky ní nebyl vystaven agresivním chemikáliím. Membrána ochránila kovovou konstrukci před korozí a díky svým elastickým vlastnostem se nevytvářely na povrchu trhliny. Kovová konstrukce tak „nikdy neviděla“ denní světlo.

ochrana-pred-koroziou-03

Záběry zblízka mám ukazují spoje kovové konstrukce, které zůstávají „uzavřené“ a chráněné termokeramickou membránou, která i díky tepelněizolačním vlastnostem dokázala odolat roztažnosti a smršťování materiálu, případně minimalizovala tepelné mosty a prostupy tepla – a tím ochránila kovovou konstrukci před korozí.

Mezi hlavní výhody keramické membrány ClimateCoating patří:

  • Trvanlivost, pevnost
  • Vynikající adheze
  • Vysoká reflexe slunečního záření
  • Vysoký (často extrémně) tepelný odpor
  • Vysoký elektrický odpor, odstraňuje galvanickou korozi

Keramická membrána má schopnost chránit před škodlivými vlivy, jako jsou:

  • Kyseliny a alkalické soli a plyny
  • Kyslík a voda (základní požadavek koroze)
  • Chemické sloučeniny (jako je například dusičnan amonný)

Ochrana kovové střešní krytiny před korozí

Nejčastějším problémem kovové střešní krytiny je obvykle koroze. Abychom jí účinně předcházely a střechu chránily před tvorbou rzi – měli bychom zvolit kvalitní ochranný nátěr, který nám navíc poskytne i další výhody.

Keramika v nátěru ClimateCoating nám poskytne dostatečnou ochranu před korozí a navíc získáme další velmi dobré vlastnosti. Nátěr má totiž vysokou reflexi slunečního záření – čim eliminuje přehřívání podkrovních prostor a šetří náklady potřebné pro chod klimatizačních zařízení.

ochrana-pred-koroziou-04

Obr .: Střecha napadena korozí s vrstvou povrchové rzi, která je následně ošetřena základním nátěrem a nakonec termokeramickým nátěrem ClimateCoating IndustrySpecial (ThermoActive), který vytvoří keramický povlak chránící střešní krytinu před vlivy počasí.

ochrana-pred-koroziou-05

Obr .: Velmi častá scéna v mnoha komerčních budovách. Problém s korozí střechy může skončit velmi nákladnou opravou (renovací), případně kompletní výměnou rzí napadené střešní krytiny. Termokeramický nátěr ClimateCoating IndustrySpecial / ThermoActive ochrání kovovou střešní krytinu před vlivy počasí, protože na povrchu vytvoří elastickou membránu, která na kovový povrch nepropustí vodu ani kyslík.

V případě, že je podklad uzavřen pod termokeramickou ochrannou vrstvou nátěru ClimateCoating – existuje jen velmi malá pravděpodobnost, že by se na kovové konstrukci vytvořila koroze. Tím se výrazně prodlouží životnost vaší střechy nebo kovové konstrukce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *