17. dubna 2024

Zdravé bydlení

Magazín o zdravém bydlení

Podkroví: od výstavby až po bydlení

10 min čtení

Podkroví je prostor, který se nachází bezprostředně pod lomenou střechou domu. Vyplňuje prostor mezi stropem posledního podlaží a krovem. Místnost se šikmými stěnami je pro někoho místo, kde styl bydlení dostává jiný, nekonvenční charakter. Pro mnohé z vás je to dokonce zosobnění snu o bydlení, ať už v rodinném domě nebo klasickém paneláku. Podkroví bývá často přebudované na obytný prostor (podkrovní byt), který je dostatečně tepelně izolovaný a prosvětlený střešními okny nebo vikýři.

Na co myslet při výstavbě

Takže pojďme pěkně po pořádku. Pokud je vaším snem bydlení v podkroví, v první řadě si musíte sladit své záměry a představy. Rozhodnutí o výstavbě a rekonstrukci podkroví na bydlení je složité a skrývá v sobě několik nástrah. Definují se požadavky na prostory, jejich velikost, tvar, vzájemnou vazbu a počet. Musíte mít vytvořenou alespoň matnou představu o technické a finanční náročnosti projektu a záměr vašeho zásahu.

Výstavba nebo rekonstrukce podkroví je především stavební úprava, kterou se mění způsob užívání stavby a proto vyžaduje stavební povolení. Nezbytnou součástí žádosti o stavební povolení je zpracování projektu stavby. Světlá výška obytných místností v podkroví, které jsou součástí bytu v nižším podlaží, by měla mít nejméně 2.300 mm. V nově vybudovaných podkrovních prostorách bytových domů, musí být světlá výška nejméně 2.600 mm v části 50% užitné plochy bytu. V případech rekonstrukcí půdních prostorů na bydlení, lze světlou výšku obytných místností snížit na 2.500 mm. Je však třeba připomenout, že půdní prostor tvoří atypické bydlení v provozním, konstrukčním a technickém řešení. Atypičnost prostředí přináší kromě výhod i zvýšené nároky na zařízení interiéru nábytkem. Významnou částí budování obytných prostor v podkroví je konstrukční a technické řešení. Při rekonstrukci již existující krovové soustavy, musí všechny zásahy do ní respektovat konstrukční principy a dimenze. Návrh zásahů do krovu je proto nejlépe přenechat statikovi.

Vzhled podkroví

Reálná možnost přestavby podkroví závisí především na třech bodech. V první řadě to závisí především na sklonu střechy, její tvaru a od střešní konstrukce. Nejvýhodnější jsou sklony střech od 35 do 55 stupňů. Na podkrovní byty je vhodná hlavně sedlová střecha, která nabízí větší užitnou plochu, zejména v případě pokud je strmější. Užitná plocha se dá zvětšit i částečným nadzvednutím střechy půdní nadezdívkou. Valbová střecha má čtyři šikmé střešní stěny, které sice omezují užitnou plochu, ale díky nim se dá podkroví přestavět na útulný prostor. Výhodná je i mansardová střecha, kde strmý úkos střešní plochy poskytuje mnoho užitného prostoru s dostatečnou výškou. Ze střešních konstrukcí je výhodná krokvová střecha. Vaznicový krov se sloupy v místnosti může omezit její využití. Opěrné trámy se však při plánování technického řešení dají šikovně začlenit do interiéru. Opticky je lze potlačit tak, že se natřou bíle. Při hambalkovém krovu může vrchní trám, který se táhne ve vrchním střešním prostoru paralelně s podlahou od krokve ke krokvi, sloužit i jako galerie. Při rozdělení půdního prostoru rozhoduje jeho předpokládané využití. Je třeba si stanovit, zda v podstřeší mají být pouze doplňkové místnosti bytu pod podkrovím, nebo má vzniknout nová, samostatná bytová jednotka.

U většiny stropních konstrukcí se s výstavbou podkroví, tedy další manipulací nepočítalo. Proto třeba podlaze a zároveň stropu v místnosti věnovat obrovskou pozornost. Je samozřejmé, že podkroví zvýší zátěž stropní konstrukce, proto je dobré prozkoumat ho hloubkově. Může se docela klidně zjistit, že strop bude nutné posílit. V zájmu, co nejmenšího zatížení stropu se doporučuje lehká stavební konstrukce. Aby se do podlahy vneslo co nejméně vlhkosti, je vhodné její suché provedení například suchým potěrem.

No při výstavbě podkroví nesmíme zapomínat ani na izolaci. Izolaci se totiž ve většině případů v podkrovních prostorách nevěnuje takový stupeň pozornosti, jak ostatním místnostem. Pokud tam ale samozřejmě chceme bydlet, je dobrá izolace nutností. Tepelně izolovaná střecha odděluje vnitřní prostor od vnějšího, přičemž jejich teplota a vlhkost vzduchu se například v zimě značně liší. I při koupání, mytí, či vaření vzniká v těchto prostorách vlhkost. Struktura střechy musí bez poškození odolat těmto zatížením. To se dosáhne použitím vrstev stavebních dílů s tepelnou izolací vytvořenou například z minerální vaty nebo styroporu.

Výstavba a použité materiály

Na oddělení místností podkroví se doporučují stěny z lehké stavební konstrukce. Konstrukce dřevěných nebo kovových profilů je obložena sádrovými nebo sádrokartonovými deskami a je vyplněna minerální vatou, která slouží jako zvuková a tepelná izolace. Instalační stěny mohou být i z kovových profilů, například na výstavbu koupelny. Na vnitřní stěny se osvědčil i beton. Lehké konstrukce se doporučují i ​​proto, aby se co nejméně dodatečně zatížil dřevěný trámový strop. Na trhu je i dostatek vhodných střešních oken i dalších materiálů na vikýře nebo lodžie, střešní terasy, střešní výřezy nebo štítové okna. Podmínkou dostatečného přísunu denního světla do podkroví je, aby plocha oken odpovídala 1/8 až 1/10 plochy základu místnosti. Při přestavbě podkroví třeba brát v úvahu i protipožární ochranu. Nejde přitom o výši nákladů, jako spíše o věc úsudku, plánování a výběru materiálů. Když jsou již vyřešeny otázky statiky objektu, přistupujeme k návrhu podoby půdního prostoru. Kvalitu života jeho budoucích obyvatel kromě jiných faktorů podstatně ovlivní možnosti průniku přirozeného světla do podkroví.

Architektonický návrh podkroví by měl být řešen v souladu s architekturou celého domu. Dodatečně vybudované obytné podkroví by se při tom mělo jednoznačně podřídit již hotovému objektu, aby po dostavbě vznikl jednolitý celek. Pokud je dostavba podkroví vyřešena podle těchto základních zásad, náhodný návštěvník by měl mít dojem, jakoby bylo podkroví součástí původní stavby. Podkroví by nemělo působit jako dodatečně připojen cizí prvek. Architekturu podkroví ovlivňují především způsoby přirozeného osvětlení nově vzniklých prostor.

Teplota v podkroví

Když se sluneční paprsky opřou v letních měsících do střešní krytiny – v podkroví rodinných a panelových domů je k nevydržení. Tehdy každý z nás touží zapnout klimatizační zařízení na plný výkon, jen aby se teplota snížila na přijatelnou úroveň. Co však dělat, když takové klimatizační zařízení není k dispozici? Odpověď je jednoduchá: snížit teplotu střešní krytiny. Osobně doporučuji (a mám osobně odzkoušené na referenčních stavbách) natřít střešní krytinu vysoko-reflexním termokeramickým nátěrem na bázi nanotechnologie: ClimateCoating ThermoActive. V kombinaci s ClimateCoating ThermoPlus (interiérový nátěr) bude vaše podkroví i v letních měsících chladnější i bez klimatizace. Více se dočtete v našem článku: Jak snížit teplotu v podkroví? Teplota střechy chladnější o 38°C.

Střešní okna a světlo

Okna v štítech realizovat pouze při sedlových střechách. Při pultových střech je uplatnění takového osvětlení spíše výjimkou. Výhodou tohoto způsobu je technická jednoduchost jeho vyhotovení a skutečnost, že netřeba zasahovat do konstrukce krovu. Proto se prakticky nezmění ani původní silueta objektu. Okno uprostřed štítu lze velmi dobře zkombinovat s francouzským oknem, což jsou v podstatě dveře otevírané dovnitř se zábradlím bez vysunuté konstrukce balkonu. Další z možností je zachovat původní štítovou zeď, do které se udělá okno s balkónovými dveřmi a na konzolách se vysune balkon, který mohou překrývat střešní roviny. Při vytvoření podkrovních prostor v delším objektu však přirozené osvětlení ze dvou štítových zdí nestačí. Místnosti uprostřed dispozice musí prosvětlit dalšími okny. Ty můžeme řešit buď jako střešní okna, nebo jako vikýře. Sortiment střešních oken je bohatý a poskytuje různé možnosti výběru. Na osvětlení vedlejších prostorů bez možnosti větrání se dají použít i skleněné tašky, které mívají shodný rozměr se obvykle používanými pálenými taškami. Tam, kde podkrovní místnosti nemůžeme osvětlit okny ve štítech nebo střešními okny, musíme použít vikýře. Musíme si však uvědomit, že vikýř bude architektonicky nejvýraznějším prvkem podkrovní stavby a výrazně ovlivní i celkovou architekturu objektu. Vikýř by měl být realizován tak, aby nenarušil celkový vzhled budovy.

Podkrovní bydlení bylo v minulosti většinou zanedbáváno a dnes se stalo cennou prostorovou rezervou. Stavební úpravy je dokáží změnit na nejkrásnější místnosti domu a stavebník získá cenově výhodnou obytnou plochu. Výhody podkrovních bytů jsou nesporné. Mezi největší patří ekonomické a technické. Jelikož podkrovní byt budujeme na již postaveném domě, odpadají složité územně – správní řízení a výstavby inženýrských sítí, což znamená mnohem menší finanční náročnost řešení bytového problému. Přirozeně, i na výstavbu podkrovního bytu třeba projekt, stavební povolení a nad svépomocí realizovanou stavbou odborný stavební dozor. Dokončený byt lze obývat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí.

Variabilita prostoru

Podkroví je správné místo pro tvorbu prostoru podle vlastního přání, na hry se stínem a barvami, pro vytvoření překvapivé atmosféry. K přesvědčivému výsledku však lze dojít pouze tehdy, když se zohlední skutečnost, že vzhledem k šikmým stěnám musí půdní prostory splňovat specifické podmínky. I když se podkroví dají rozmanitě využít, nejčastěji slouží jako obytné prostory, někdy jako druhý obytný prostor vyhrazený pro rodinu. Tehdy se nejúčinněji projeví útulnost šikmých střech a možnost využívat prostor v podstřeší zcela nebo ve větší části nerozdělený. Takto si lze splnit touhu po prostornosti, co se v nižších podlažích domu většinou nedá. Prostornost lze dosáhnout také pomocí rozdělovacích příček v poloviční výšce místnosti, otevřením místnosti po celé délce, či pomocí jednotné podlahové krytiny. Vysoké podkroví ve vícegeneračních domech mnoha velkoměst se dají často využít jako kompletní podlaží.

Podle účelu místností se však třeba vypořádat s viditelnými částmi konstrukce. Pokud mají být opticky potlačeny, doporučuje se bílá barva, zvláště když dřevo musí být kvůli protipožární ochraně obložené ohnivzdornými deskami. Žádný střešní prostor nemůže být vykrojený tak nepříznivě, aby se nedal využít. Pokud odpovídají základní podmínky, výška, osvětlení a sklon střechy, lze dospět k pěkným a překvapujícím řešením. Pod šikmými střechami se i dobře spí. Při stvárňovaní těchto prostor lze zvolit své oblíbené barvy. Je však třeba dbát na pravidlo, že tmavší odstíny třeba dát na spodek a světlejší na vrch podkroví.

Důmyslné využití dřeva jako obkladového materiálu zútulní všechny prostory podkroví. Střídání světlých a tmavých dřev může účinně vzbudit dojem zvýšení a rozšíření prostoru. Optické účinky dřevěných desek nebo profilů se dají doplnit uplatněním zrcadlových ploch. Nápadité využití specifik podkroví se projeví nejen v užitkových ale i estetických účincích prostoru. Proto nic netřeba nechat náhodě a každou drobnost třeba chápat jako šanci. I proto, že bydlení pod střechou skrývá zvláštní kouzlo, které nabízí originální řešení nejen pro architekty, stavební firmy, výrobce stavebních materiálů, bytových zařízení a doplňků, ale i pro budoucích uživatelů podkrovních prostor, které se právem dočkaly znovu objevil popularity která trvá již několik let.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *