18. června 2024

Zdravé bydlení

Magazín o zdravém bydlení

Zateplení bez polystyrenu

8 min čtení
Nejběžnějším typem izolačního systému je stále kontaktní izolace. Jak tedy zateplit dům bez polystyrenu? Jednoduše. Použijeme omítkový zateplovací systém.

Moderní stavební materiály

Nejběžnějším typem zateplovacího systému je stále kontaktní zatepelní. Jedná se o tepelně izolační materiál – nejčastěji polystyren nebo minerální vlnu, který se aplikuje na obvodový plášť budovy a poté se překryje tenkou vrstvou omítky. Toto řešení má své výhody i nevýhody – a stále se setkávám se stále více lidmi, kteří si polystyren na dům dávat nechtějí.

Jak tedy zateplit dům bez polystyrenu? Jednoduše. Používáme omítkový zateplovací systém.

Omítkový zateplovací systém ClimateCoating IsoTex

Inovativní tepelněizolační systém se skládá z tepelněizolační omítky ISOTEX a energeticky úsporného keramického nátěru ClimateCoating ThermoProtect. Zateplením domu získáte vynikající tepelně izolační vlastnosti, ochranu před všemi atmosférickými vlivy a dlouhou životnost budovy.

Hlavní výhody omítkového zateplovacího systému IsoTex:

 • Dlouhá funkční životnost izolačního systému a ochrana stavební konstrukce
  • Zateplovací systém ClimateCoating Isotex má díky použitým materiálům velmi dlouhou životnost (minimálně 30 let). Kontaktní izolace byla nahrazena tepelně izolační omítkou, která se nanáší přímo na zdivo bez zbytečného kotvení a spár. Díky tomu je vnější fasáda dokonale odolná proti mechanickému poškození. Funguje a chrání dům po celou dobu jeho životnosti.
 • Zateplovací systém IsoTex reguluje a snižuje vlhkost, je paropropustný.
  • Díky jedinečným vlastnostem tepelněizolační omítky, jejím speciálním složkám a nanotechnologii v termosetovém nátěru ClimateCoating reguluje vlhkost ve zdivu, tj. udržuje zdivo stále suché. A hřeje jen „suchý kabát“! Snižuje vlhkost v konstrukci, její průchod, usazování a odvod kondenzátu směrem ven, chrání před deštěm a umožňuje odpařování vlhkosti i v zimních dnech. Obě složky systému jsou paropropustné.
 • Snižuje riziko vzniku plísní a řas na fasádě
  • Minimalizuje riziko vzniku plísní a řas na povrchu a uvnitř stavební konstrukce tím, že odstraňuje vlhkost a zajišťuje trvalou pružnost.
 • Tepelná ochrana – snižuje energetickou náročnost budov

Nejčastější problém zateplených fasád – řasy a plísně

Pravděpodobně nejčastějším problémem fasád zateplených polystyrenem jsou plísně a řasy. Ty se objevují již několik let po zateplení a lze je vidět téměř na každém bytovém domě v podobě zelených až černých skvrn. Jak se tomuto problému bránit? Existuje řešení?

Co způsobuje plísně a řasy na fasádě?

Příčinou plísní a řas jsou malé trhliny, které se tvoří na vnější fasádě. Vlivem venkovních povětrnostních podmínek (teplota, dešťová voda, UV záření) dochází k postupnému zvětrávání fasádního nátěru a vzniku drobných mikrotrhlinek v nátěru, do kterých vniká dešťová voda. Tato místa vytvářejí vlhké prostředí ideální pro vznik a růst plísní a řas.

Časem se trhliny mohou zvětšovat a vlhkost se může dostat do izolace nebo až do obvodového zdiva zatepleného domu – a tím vzniká ještě větší problém: nejenže tepelná izolace velmi rychle ztrácí svou funkčnost (vysoká vlhkost, nepropustný polystyren = neodvádí vodní páru), ale můžeme se setkat i s plísněmi v interiéru. A to už představuje velmi vážné zdravotní riziko, nehledě na to, že problémy s vlhkými stěnami se odstraňují poněkud hůře.

Nátěr ClimateCoating IsoTex minimalizuje tvorbu řas na fasádě.

Řešením, jak se vyhnout obnově vnějšího fasádního nátěru každé 3-4 roky, je použití termosetového nátěru ClimateCoating ThermoProtect. Je pružná = na fasádě se ani po letech netvoří mikrotrhliny a fasáda zůstává i po 10-20 letech jako nová.

Zateplovací systém ISOTEX

Nátěr ClimateCoating ThermoProtect je prodyšný, dokáže účinně odvádět vlhkost od zdiva a poskytuje tak vynikající ochranu stavebních konstrukcí. Po nanesení vytvoří na povrchu termo-keramickou membránu, která zabraňuje pronikání vlhkosti do podkladu (fasádu ošetřenou nátěrem ClimateCoating ThermoProtect není nutné renovovat každých 3-5 let – má dlouhou životnost). Termosetový nátěr ClimateCoating ThermoProtect reguluje vlhkost v podkladu (zdivu) a udržuje tak stavební konstrukci celoročně suchou, čímž snižuje náklady na vytápění a klimatizaci. ThermoProtect maximálně minimalizuje dilatační pohyby stavební konstrukce.

Mezi hlavní výhody ošetření fasád budov pomocí ThermoProtect patří jeho jedinečné vlastnosti. S nátěrem ThermoProtect můžeme dosáhnout výrazných úspor energie na vytápění a klimatizaci (15-40 %), chráníme zdivo před povětrnostními vlivy prostředí (bez tvorby zelených řas, hub a plísní). Nátěr ThermoProtect lze aplikovat na fasádu domu bez poškození zdiva (bez kotvení) a jeho aplikace je rychlá a snadná – po zaškolení ji zvládnete sami.

Snížením vlhkosti zdiva o 1% můžeme dosáhnout až 10% úspory nákladů na vytápění!

Vliv vlhkosti stavebnin na tepelnou vodivost a snížená schopnost izolačních vlastností

Je známo, že s vyššími hodnotami vlhkosti se ve stavební fyzice používaná hodnota tepelné vodivosti podstatně zvyšuje, přičemž mohou mezi jednotlivými druhy stavebnin existovat velké rozdíly.

Viz obr.: Vliv vlhkosti na měřené hodnoty tepelné vodivosti stavebnin

vplyv-vlhkosti

Příklady pro zvýšení tepelné vodivosti stavebnin v důsledku zvýšení obsahu vlhkosti o 1% jsou obsaženy v následující tabulce:

vplyv-vlhkosti-tab

Tab. 1: Vliv vlhkosti na hodnotu tepelné vodivosti

Vliv obsahu vlhkosti stavebnin na tepelnou vodivost lze vyjádřit následovně:

λ(w) = λ0 (1 + b w/ρs)

kde:

 • λ(w) – tepelná vodivost vlhké stavebniny v W/m.K
 • λ0 – tepelná vodivost suché stavebniny v W/m.K
 • ρs – hrubá hustota suché stavebniny v kg/m3
 • b – přídavek tepelné vodivosti v %/M.-%

Nahradíme-li pro zjednodušení člen (b w/ρs) faktorem FTS, může být pro každý druh stavebnin určen faktor na zahrnutí nátěru ClimateCoating (TS) do výpočtu hodnoty U prostřednictvím vyšetření ekvivalentní hodnoty tepelné vodivosti.

Nátěrový faktor představuje tímto přepočítávací faktor pro tepelnou vodivost stavebniny na stav s menším obsahem vlhkosti, čímž se zlepšuje izolační působení i při vyšších stupních difúze vodní páry.

Z vyšetřování o vlivu vlhkosti na tepelnou vodivost stavebnin byly zjištěny první nátěrové faktory FTS. Přitom se vycházelo ze zásady, že tyto faktory mohou být zahrnuty přímo do výpočtu hodnoty U stavebních dílů, aniž by se tím musela zásadně změnit výpočetní metodika, aby tento druh výpočtu byl pro projektujícího inženýra nekomplikovaně ovladatelný.

Výpočet součinitele prostupu tepla U (koeficientu tepelné propustnosti) se provádí pomocí vztahu:

vypocet-sucinitelu-prestupu-tepla

nebo také:

U = 1 / ( Rsi + ∑ [ d / ( λR ( 1 – fTS ) ) ] + Rse )

kde

 • λR – výpočetní hodnota tepelné vodivosti podle DIN 4108 v W/m.K
 • Rsi – koeficient (odpor) při přestupu tepla uvnitř v m2.K/W (Rsi = 0.13 ; θai = 20°C )
 • Rse – koeficient (odpor) při prostupu tepla zvenku v m2.K/W (Rse = 0.04 ; θae = -13°C )
 • d – tloušťka vrstvy stavebniny v metrech (m)
 • fTS – nátěrový faktor ClimateCoating (TS) pro tepelnou vodivost
 • θai – výpočtová teplota vnitřního vzduchu (théta)
 • θae – výpočtová teplota venkovního vzduchu (théta)

Hodnoty nátěrového faktoru fTS vzhledem k vlhkosti materiálu přepočítal Prof. Dr. Manfred Sohn (Berlín) a jsou uvedeny v tabulce. Prof. Dr. Manfred Sohn se věnoval zkouškám kombinovaného působení tepelněizolační omítky a nátěru ClimateCoating a na základě měření a výpočtů vypracoval zprávu o výsledcích určení konverzních faktorů při zadávání koeficietů tepelné propustnosti stavebních částí natřených nátěrem ClimateCoating (starý názov ClimateCoating).

Výpočet: cihla HELUZ Family 30 broušená + zateplovací systém ISOTEX (tepelněizolační omítka ISOTEX /4cm/ + ClimateCoating)

Skladba konstrukceObjem kg/m3Vrstva d [m]Tepelná vodivost λ
W/m.K
TS Faktor FTSTepelný odpor RTS
m2 .K/W
Vnitřní omítka18000,0150,870,60,043
Cihla Heluz Family 306700,3000,0930,354,962
Omítka ISOTEX3600,0400,080,651,428
Odpor přechodového tepla na vnitřní straně RSI0,130
Odpor přechodového tepla na vnější straně RSE0,040

RTS = d / ( λ ( 1 – fTS ) )

U = 1 / ( Rsi + ∑ ( RTS ) + Rse )

U = 1 / ( Rsi + ∑ [ d / ( λR ( 1 – fTS ) ) ] + Rse )

U = 1 / ( 0.130 + [ ( 0.015 / ( 0.87 (1 – 0.6) ) ) + ( 0.30 / ( 0.093 (1 – 0.35) ) ) + ( 0.040 / ( 0.08 (1 – 0.65) ) ) ] + 0.040 )

U = 1 / ( 0.130 + [ 0.043 + 4.962 + 1.428  ] + 0.040 )

U = 1 / 6,603

Součinitel prostupu tepla U v W/m2.K                    U = 0,151 W/m2.K

Ve výpočtu jsme počítali s obvodovou stěnou, která byla postavena z pálené cihly s tloušťkou 30 cm (Heluz Family 30 broušená), na vnitřní straně byla omítnutá vápeno-cementovou omítkou o tloušťce 1.5 cm a na vnější straně byla zateplená zateplovacím systémem  ISOTEX, t.j. byla omítnutá tepelněizolační omítkou ISOTEX s tloušťkou 4 cm, na které byl aplikován ochranný fasádní termokeramický nátěr ClimateCoating. To vše při vnitřní teplotě 20°C a vnější -13°C. Součinitel prostupu tepla U dosáhl hodnoty 0.151 W/m2.K, což je hodnota, která splňuje požadavky státní normy (Ur1 = 0.20 – doporučená hodnota pro nové a rekonstruované objekty ; Ur2 = 0.18 až 0.12 – doporučená hodnota pro pasivní budovy).

Výsledek

K tomu, aby váš dům splňoval požadavky státní normy ČSN 73 0540-2: 2012 o tepelné ochraně stavebních konstrukcí, není třeba obložit ho polystyrenem a časem řešit vlhkost v domě a tvorbu plísní. V dnešní době moderních stavebních materiálů můžeme zateplit dům s použitím omítkových zateplovacích systémů (např: ISOTEX), při kterých škodlivý polystyren nahradí tepelněizolační omítka ISOTEX.

V případě výstavby nového rodinného domu je nejlepší použít tloušťku obvodové stěny cca 44 cm + zateplovací systém ISOTEX. V našem výpočtu jsme si ukázali, že při tloušťce obvodové stěny 30 cm si vystačíme s 3.5 cm tloušťkou zateplovací omítky, abychom splňovaly normu požadovanou pro pasivní domy (U = 0.12 až 0.18). Pokud bychom měli obvodové zdi tlusté 44 cm – stačilo by použít tenčí vrstvu tepelněizolační omítky (cca 2.5 cm). Naopak – v případě potřeby je možné tepelněizolační omítku ISOTEX aplikovat i z vnitřní strany stavebního objektu = je vhodná i do interiéru.

Pokud se chcete o zateplovacím systému ISOTEX dozvědět více, zde jsou linky na další články:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *